De Open Nationale show te Almen vond afgelopen weekend plaats. In totaal werden er bijna 1500 vogels gekeurd. Een aantal leden van de Eerste Winterswijkes Kleurvogelvereniging namen met succes hier aan deel. Dhr. Van Egmond behaalde met zijn tropische vogel een gouldamadine roodkop witborst een derde met 92 pt. Meneer Aalbers behaalde met zijn tropische vogel, bichenow astrilde 93 pt en werd hiermee kampioen en tevens behaalde deze vogel het predicaat ‘de mooiste enkeling”.

dhr. Zweerink behaalde met een stel kleine cubavinken een 1e prijs, met 183 pt., tevens behaalde hij met een stel parkieten agapornis taranta 185 pt. en werd daarmee kampioen. Ook kreeg hij een 1e prijs met een taranta enkeling met 92 pt. en met een Catharina parkiet 2e prijs met 91 pt.