Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat voor het asielzoekerscentrum in Winterswijk per 8 maart 2013 drie woonblokken minder huren van woningcorporatie De Woonplaats.

 

Tot nu toe huurde het COA zoveel woonblokken, dat er technisch gezien ruim 500 asielzoekers in het asielzoekerscentrum (azc) konden wonen. Dit terwijl er in de praktijk steeds ongeveer 400 asielzoekers in het azc verbleven, omdat dit het maximaal op te vangen personen is volgens de bestuursovereenkomst van het COA met de gemeente Winterswijk.

 

In de huurovereenkomst met De Woonplaats hield het COA rekening met een mogelijke uitbreiding van het azc. Een verzoek hiertoe aan de gemeente is enkele jaren geleden afgewezen. Het aantal op te vangen asielzoekers daalt inmiddels landelijk gezien, waardoor er voor het COA ook geen behoefte is aan extra opvangplaatsen.

 

De huidige huurovereenkomst met De Woonplaats, met een looptijd van tien jaar, is 31 augustus 2012 afgelopen.  Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de huur voor drie aan de rand van het azc gelegen woonblokken op te zeggen.

 

Voor het aantal op te vangen asielzoekers in azc Winterswijk verandert er niets, terwijl het opzeggen van de huur van de drie woonblokken een aanzienlijke kostenbesparing voor het COA oplevert.