Het openingsweekend van de spoorzone bracht heel veel mensen uit Winterswijk en omstreken op de been. Ruim 10.000 mensen namen een kijkje in het eigentijdse schoolgebouw, het Gerrit Komrij College, waarin ook de bibliotheek en technieklokaal Skills een nieuwe locatie hebben gekregen. Mensen bezochten sportieve demonstraties in de compleet en modern uitgeruste sport- en turnhal en bij het free running parcours of vermaakten zich bij de expositie in de tunnel en met de muzikale en multiculturele optredens en activiteiten. De betrokken partners kregen heel veel lovende reacties op de nieuwe ontmoetingsplek in Winterswijk. De organisatie kijkt heel tevreden terug op het zeer geslaagde openingsweekend en dankt alle betrokkenen voor hun fantastische bijdrage.

 

Afgelopen vrijdag werd de aftrap gegeven van de festiviteiten tijdens de officiële opening. In de toespraken refereerden de betrokken partners aan de goede samenwerking die resulteerde in een belangrijke impuls van de spoorzone. Onno Blom, biograaf en bovenal vriend van wijlen Gerrit Komrij, stond nadrukkelijk stil bij de naamgever van het Gerrit Komrij College. De gezamenlijke Winterswijkse gymsportverenigingen zorgden voor een spetterende onthulling van het kunstwerk op het plein naast de ingang van de tunnel. Het kunstwerk is ontworpen en gerealiseerd door Wim Schreurs, beeldend kunstenaar en docent beeldende vakken aan het Gerrit Komrij College. Met het kunstwerk wordt de ontmoetingsplek van de spoorzone benadrukt door de scholier, sporter en reiziger.

 

Veelzijdig programma

De bezoekers aan de open dag kregen een mooi programma voorgeschoteld. Via een route kon de nieuwe sport- en turnhal worden bezichtigd en kennis gemaakt worden met allerlei sporten. De nieuwe turnhal geeft een enorme impuls aan de turnsport en biedt met de nieuwste wedstrijdtoestellen de kans om wedstrijden op een hoger niveau te organiseren. Freerunner Philip van Ees liet spectaculaire stunts zien op het free running parcours. Het Gerrit Komrij College had de deuren geopend en had heel veel activiteiten binnen school georganiseerd. Onder meer was er een Winterswijks dictee dat werd voorgelezen door Friederike de Raat. Elsie Schoorel werd met slechts vijf fouten winnaar. De Bibliotheek Winterswijk opende haar nieuwe locatie en iedereen kon kennismaken met de nieuwe presentatie van de boeken. Technieklokaal Skills liet zien hoe zij de jongeren enthousiast wil krijgen voor techniek. Op het plein was er een doorlopend muziek-, dans- en cultureel programma. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel was voor de gelegenheid alleen te voet te bereiken. Onder meer was er een kleine expositie ingericht met historische foto’s van de spoorzone en een terugblik op de bouwwerkzaamheden. Van bezoekers kreeg de organisatie veel enthousiaste reacties over de gerealiseerde voorzieningen.

 

De spoorzone verbindt

De afgelopen twee jaar transformeerde het historische houtlading-terrein van een barrière tussen het noordelijk- en zuidelijk deel van het dorp in een ontmoetingsplek voor Winterswijk. Het Gerrit Komrij College, ProRail, NS en de gemeente hebben nauw samengewerkt om het voormalige verwilderde spoorwegemplacement te ontwikkelen. De vernieuwde spoorzone is mede tot stand gekomen dankzij subsidies van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel.