Tegenwoordig komen we het begrip duurzaamheid op vele terreinen tegen, of het nou voedsel, energievoorziening of woningbouw betreft, op industrieel niveau of in de persoonlijke sfeer. Maar wat verstaat men onder duurzaamheid en hoe wordt duurzaamheid bevordert?

In het zojuist geopende, duurzaam gebouwde Gerrit Komrijcollege in de Winterswijkse spoorzone wordt op woensdag 10 oktober een lezing over duurzaamheid gegeven door Bart Mijland van de Universiteit van Humanistiek.

Het Humanistisch Verbond Winterswijk e.o. nodigt iedereen (ook niet leden), die geïnteresseerd is in het onderwerp uit op 10 oktober, aanvang 19:30 uur (toegang gratis). Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.