Het college van B en W van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor Stichting Villa Mondriaan jaarlijks maximaal 65.000 euro subsidie toe te kennen voor de exploitatie van het Mondriaanmuseum.

De wereldberoemde schilder Piet Mondriaan (1872-1944) heeft in Winterswijk gewoond en is hier zijn carrière gestart. Het vroegere woonhuis van de familie Mondriaan krijgt nu een museumfunctie. Deze zomer heeft een particulier de panden Zonnebrink 4 (Villa Mondriaan) met bijbehorende galerie (Ratumsestraat 148) en de naastgelegen hoekwoning/winkel (Zonnebrink 2) aangekocht om er een museum in te vestigen.

De realisatie van het Mondriaanmuseum is nu nabij. De eigenaar van de panden heeft de oprichting en exploitatie van het museum in handen gegeven van de onlangs opgerichte Stichting Villa Mondriaan. De eigenaar neemt de kosten van de (ver)bouw zelf voor zijn rekening. De villa wordt teruggebracht in de stijl van rond 1900 en wordt toegankelijk voor het publiek. Op de plaats van de galerie wordt een nieuw museum gebouwd en in het hoekpand wordt een museumcafé en een centrum voor educatie gerealiseerd. Het streven is dat het museum met Pinksteren 2013 de deuren opent.

Samenwerking met Haags Gemeentemuseum
In het Mondriaanmuseum worden kunstwerken van Piet Mondriaan en tijdgenoten tentoongesteld. De originele Mondriaans die tot voor kort in museum Freriks in Winterswijk hingen worden in bruikleen gegeven aan Stichting Villa Mondriaan. Daarnaast gaat de stichting samenwerken met het Haags Gemeentemuseum dat een grote collectie Mondriaans in depot heeft. Daarvan stelt het Gemeentemuseum jaarlijks een aantal werken beschikbaar. Het Mondriaanmuseum kan ook een beroep doen op de expertise en ervaring van het Haags Gemeentemuseum. Daardoor heeft het Mondriaanmuseum geen eigen conservatoren nodig.
De heer Wim van Krimpen, voormalig directeur van het Gemeentemuseum Den Haag en oprichter van de KunstRai Amsterdam, het Fries Museum in Leeuwarden en de Kunsthal Rotterdam, is directeur van Villa Mondriaan in Winterswijk. Hans Esmeijer, oud-gedeputeerde van de provincie Gelderland, is voorzitter van de Raad van Toezicht. Overige leden van de Raad van Toezicht zijn Tessa Baars, Rien Nagel, Leo Schenk en Wouke van Scherrenburg.

Positieve impuls voor Winterswijk
Met het Melchers Museum in Gorssel en een dependance daarvan in Ruurlo, Villa Mondriaan en Tricot-Winterswijk ontstaat er een aantrekkelijk aanbod van interessante musea in de regio Achterhoek. Met het Mondriaanmuseum krijgt Winterswijk er een cultureel ontmoetingspunt bij van internationale allure. Dat zet Winterswijk niet alleen op cultureel gebied op de kaart, maar geeft Winterswijk ook een belangrijke economische impuls als koopcentrum en toeristische trekpleister. Het Mondriaanmuseum past daarmee perfect binnen de doelstelling uit het coalitieprogramma om de onderscheidende kwaliteiten van Winterswijk beter te benutten.

Jaarlijkse bijdrage in exploitatie
Stichting Villa Mondriaan vraagt de gemeente Winterswijk om een structurele bijdrage in de exploitatiekosten voor het museum. Het college van B en W staat hier positief tegenover en stelt de raad voor de stichting jaarlijks een bedrag van maximaal 65.000 euro toe te kennen. Deze bijdrage komt in de plaats van de subsidie aan Stichting Freriks omdat de activiteiten van die stichting worden overgenomen door de koper van het complex Freriks. De subsidie aan het Mondriaanmuseum kost de gemeente Winterswijk dus geen extra geld. De investeringen die nodig zijn voor de museale aanpassingen van de villa, de galerie en de bookshop, het museumcafé en het centrum voor educatie worden gedekt uit subsidies van de provincie en uit bijdragen van sponsoren.

Besluitvormingsprocedure
Op 4 oktober presenteert de heer Wim van Krimpen de plannen van het Mondriaanmuseum aan de commissie- en raadsleden van de gemeente Winterswijk. Op 11 oktober wordt het collegevoorstel over de subsidie behandeld in de commissie Samenleving. Op 25 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel.