Uit de Buurtmonitor 2012 – deze zomer uitgevoerd door Stichting Buurtlink i.s.m. onderzoeksbureau Blauw – blijkt dat buurtactiviteiten van belang zijn voor het onderlinge contact tussen buren. Een derde van de 2295 ondervraagden geeft aan dat hun contact met de buren is verbeterd dankzij deze activiteiten. Het onderzoek toont ook het belang van gemeentelijke subsidies aan. Staat door de gemeentelijke bezuinigingen de kwaliteit van ons burencontact op de tocht? 

 

Veel steden of stadsdeelraden verstrekken subsidies voor het organiseren van buurtactiviteiten. Door de gemeentelijke bezuinigingen staan deze landelijk echter sterk onder druk, waardoor de kans bestaat dat het aantal activiteiten terugloopt. Uit de Buurtmonitor 2012 blijkt namelijk dat bijna de helft van de ondervraagden vindt dat subsidies van de gemeente bijdragen aan de organisatie van meer activiteiten in de buurt. 

 

Buurtbarbecue populair
De Buurtmonitor 2012 laat verder zien dat de meeste buren in Nederland contact met elkaar hebben: slechts bij één op de twintig mensen ontbreekt dit volledig. Buren hebben vooral face to face contact (83%) dat men zelf organiseert. Officiële kanalen zoals een VVE of buurtvereniging worden hierbij weinig gebruikt. Van de buurtactiviteiten blijkt de buurtbarbecue het populairst, gevolgd door het buurtfeest en de braderie. Ruim 40% van de ondervraagden vindt dat er nu te weinig in de wijk wordt georganiseerd. Bij een derde van de ondervraagden wordt er zelfs niets in de buurt georganiseerd. Zelf in actie komen is er echter vaak niet bij: slechts 14% van de ondervraagden organiseert wel eens een buurtactiviteit.

 

Mannen actiever
Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze actief zijn bij het organiseren van buurtactiviteiten. Ook doen kopers op dit gebied meer dan huurders. Uit de resultaten van de Buurtmonitor 2012 blijkt verder dat Utrechters de minst actieve organisatoren van buurtactiviteiten zijn in vergelijking met inwoners van andere provincies. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het altijd dezelfde buurtbewoners zijn die de activiteiten organiseren. De organisatie van buurtactiviteiten lijkt verder ook af te hangen van ‘voortrekkers’ in een buurt. In buurten waar nu niets wordt georganiseerd, geeft 17% aan dat dit vroeger wel het geval was.

 

Buurtlink en de Buurtmonitor

Stichting Buurtlink wil met haar online platform www.buurtlink.nl het buurtgevoel in Nederland versterken en voert vanaf 2012 jaarlijks de Buurtmonitor uit, dit jaar onder 2295 respondenten. Deze zijn getrokken uit het Buurtlinkpanel waarin 450.000 Nederlanders zijn vertegenwoordigd. De Buurtmonitor brengt de actuele stand van zaken in kaart als het gaat om burencontact en de interactie tussen buurtbewoners en geeft een goed beeld van hoe mensen hun buurt ervaren.