In de raadsvergadering van donderdag 20 september stelt de gemeenteraad van Winterswijk het gewijzigde bestemmingsplan ‘Meddosestraat’ vast. Woningcorporatie De Woonplaats wil in de Meddosestraat achttien zorgappartementen, twee stadsvilla’s en museum- en kantoorruimte realiseren. Aan de kant van de Scholtenbrug wordt de Meddosestraat heringericht voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. De werkzaamheden die passen binnen het huidige bestemmingsplan zijn al gestart. Om het bouwplan volledig te kunnen uitvoeren, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Op donderdag 20 september stelt de raad het gewijzigde bestemmingsplan vast. Met de realisatie van dit project gaat de langgekoesterde wens van de gemeente Winterswijk in vervulling om de ruimtelijke kwaliteit van de Meddosestraat te verbeteren.

 

 

In de commissie Ruimte van 5 september zijn alle raadsfracties akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan. Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend. In de raadsvergadering van 20 september stelt de raad het ontwerpplan formeel vast. Belanghebbenden kunnen tot zes weken daarna beroep instellen tegen het besluit van de raad.

 

De gemeenteraad van Winterswijk vergadert op 20 september in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. De vergaderingen zijn ook live te volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).