OP  8 september en 9 september zal het Park Scholtenbrug in het teken staan van een manifestatie van alle Winterswijkse kerkelijke groeperingen. Onder het motto “Samen in de naam van Jezus” wordt een uitgebreid programma geboden. Vanmiddag om half een wordt de manifestatie geopend. Er zijn stands opgebouwd en er kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. In een grote tent zijn samenkomsten gepland, die ieder twintig minuten duren. Er wordt gezongen, gesproken, een gedicht voorgedragen of bijv. een getuigenis afgelegd.

 

Om 6 uur wordt het middagprogramma afgesloten. Van half acht tot 10 uur is er een praise-avond, in het bijzonder voor jongeren, vooral gevuld met veel zang en muziek. Er treedt een band op geformeerd van achttien musici van diverse kerken. Musicus en zanger Chesron Tetelepta heeft de leiding van de zang.

De manifestatie wordt zondag (9 september) afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst in de tent op de Scholtenbrug, die om 12 uur begint. Het Woord en samenzang zullen centraal staan en het Praisekoor treedt op. Een en ander is in de geest van Serious Request in december, toen op de Markt eveneens een oecumenische kerkdienst werd gehouden.