Op dinsdagavond 18 september organiseert de Stuurgroep Herinrichting Winterswijk Oost een startavond over de snelle verkaveling in Woold (gemeente Winterswijk). De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren en gebruikers met grond en ruilmogelijkheden in deze buurtschap. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana in Woold.

 

Doel van de avond is om zo snel mogelijk te komen tot een snelle en efficiënte ruilverkaveling. Tijdens de bijeenkomst gaat Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, in op het doel en het belang van het herverkavelingsproces voor Winterswijk Oost. Gedeputeerde Van Dijk: ‘We zijn zeer enthousiast over deze methode, omdat het leidt tot snel resultaat en veel tevreden ondernemers. Een win-win situatie, zowel voor de natuur en het landschap, als voor de ondernemers. Tijdens werkbezoeken heb ik gezien dat hier actief ondernemende agrariërs wonen en hoe groot het economisch belang is van ruilverkaveling. Daarom stimuleren we met geld en zijn we actief betrokken. Als dit in de Achterhoek een succes is, kan ook elders snelle verkaveling tot stand komen.’ Medewerkers van Dienst Landelijk Gebied geven tijdens de startavond uitleg over het principe en de werkwijze van snelle verkaveling.

 

Actieve deelname

Thijs van Beem, voorzitter van de Stuurgroep, vindt het belangrijk dat alle betrokken grondeigenaren en –gebruikers aanwezig zijn tijdens de startavond. ‘De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle verkaveling is dat iedereen actief deelneemt. In de afgelopen maanden hebben we een deel van de eigenaren en pachters in het gebied bezocht. Er blijkt een grote bereidheid te zijn om mee te werken aan een snelle verkaveling.’  Een normaal ruilverkavelingsproces duurt een aantal jaren; bij snelle verkaveling is de doorlooptijd slechts één jaar. Dit komt mede omdat grondeigenaren en –gebruikers zelf in kleine groepjes tijdens werksessies van één tot twee dagen het ruilplan maken. De deelname van de herverkaveling is op vrijwillige basis. Thijs van Beem: ‘Kavelruil biedt de agrariër tal van economische voordelen. Een agrarisch bedrijf met aaneengesloten kavels kan veel efficiënter werken’, legt Thijs van Beem uit. ‘Dat levert de boer aanzienlijke tijd-, energie- en dus kostenbesparingen op. Ook het vee profiteert mee, want er ligt meer grond direct om de boerderij. De dieren kunnen dus vaker naar de wei.’

 

Proefproject

Het is nieuw dat eigenaren en gebruikers in zo’n groot gebied (2.850 ha) zelf aan de slag gaan met het ruilproces. De provincie Gelderland heeft Winterswijk Oost als proefproject aangewezen. Ook het Waterschap Rijn en IJssel stelt geld beschikbaar. Voor de eigenaren en gebruikers betekent dit dat de kosten van deze verkaveling laag zijn. Het verkavelingsproces wordt begeleid door Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster, LTO en andere instanties als gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel. Meer informatie over de snelle verkaveling is te vinden op www.winterswijkoost.nl