Leden van atletiekvereniging Archeus houden zaterdag 1 september van 10 tot 13 uur een huis-aan-huis-inzamelingsactie voor oude mobieltjes in de bebouwde kom van Winterswijk. Doel daarvan is beginnen met de financiering van een nieuwe atletiekbaan. Veel mensen hebben oude of kapotte mobieltjes in huis leggen, die  vaak nog enkele euro’s waard zijn.

 

 

Archeus vraagt daarom de bewoners laatjes, keukenkastjes en bureaulades door te zoeken naar oude exemplaren en die voor zaterdag klaar te leggen.   Archeus hoopt die dag zoveel mogelijk adressen langs te gaan. Mocht dat niet lukken of mochten bewoners niet thuis zijn, dan is het mogelijk de oude mobieltjes tot 8 september in te leveren bij een van de acht inzamelpunten: C1000, Plus (3x), AH, Jumbo, Leugemors of RunVision. Dit geldt ook voor mensen uit het buitengebied.

Archeus is een sterk groeiende vereniging en telt nu bijna 300 leden. De huidige accommodatie aan de Laan van Hilbelink wordt te klein en is aangewezen als woningbouwlocatie.  De plannen voor een nieuwe accommodatie, op de Hunenbulten aan de Vredenseweg, zijn al in een vergevorderd stadium, maar de financiering ervan is nog onderwerp van gesprek tussen gemeente
en provincie. Ook Archeus zal daarin moeten bijdragen.

Een echte wedstrijdbaan biedt veel mogelijkheden voor zowel Winterswijk als de hele regio. De accommodatie kan ook fungeren als  buitensportfaciliteit voor alle scholen. Verder is de baan ook regionaal van groot belang.