Ook dit seizoen organiseert de Winterswijkse Tennisclub weer de lessen balvaardigheid.Doel hiervan is om kinderen van 4 tot en met 9 jaar op een speelse manier kennis te laten maken met de tennissport. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de algemene motorische vorming.

 

Na het behalen van het diploma balvaardigheid kunnen de kinderen binnen de WTC doorstromen naar de reguliere trainingen. Hier worden de basistechnieken van tennis verder aangeleerd.

De balvaardigheidslessen duren 50 minuten en worden gegeven op:

– maandag om 16.00 uur en om 17.00 uur voor de kinderen van 6 tot en met 9 jaar.            

  Totaal 26 lessen waarvan de  1e les begint op maandag 3 september a.s.

  locatie: Sporthal De Spoorzone, Parallelweg 9 (naast het Gerrit Komrij College)

– dinsdag om 16.00 uur voor de kinderen van 4 en 5 jaar. Totaal 18 lessen waarvan de

  1e les begint op dinsdag 23 oktober a.s.

  locatie: Sporthal De Hazelder, Europark 14 (achter sportschool de Tuunte)

Tussentijdse instroom is meestal wel mogelijk.

De kosten bedragen € 80,00 voor de maandaggroepen en € 54,00 voor de dinsdaggroep.

Dit bedrag is inclusief diploma.

 

Informatie over de balvaardigheid:

José Oude Heuvel, tel.nr. 0543-515500

of op de website www.wtctennis.nl