Woensdag 26 juni organiseert Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk

weer een bijeenkomst voor mensen met beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers, hun naasten en andere belangstellenden. Je krijgt er informatie over (omgaan) met dementie en antwoord op je vragen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen en deze avonden zijn daarom ook een ontmoetingsplek voor gezelligheid en sociaal contact. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: ‘Wat kan een huisarts betekenen’.

 

Deze avond is Catrien Holland-van de Berg bij ons te gast. Zij is sinds 2007 huisarts in Aalten en heeft ouderengeneeskunde als aandachtspunt. Aangezien er in de Achterhoek veel ouderen zijn zet ze zich ook in om de kwaliteit van de ouderenzorg goed te houden. Verder is ze medisch adviseur ouderenzorg, hierdoor mag ze meedenken over beleidsmatige vraagstukken rond dit thema. Ze neemt deze avond haar verpleegkundig specialist, Ingrid Beckers, mee naar het Trefpunt en zullen samen de avond verzorgen. De verpleegkundig specialist werkt op het gebied van geneeskunde en verpleegkunde. De verpleegkundig specialist ouderen neemt een aantal basistaken over van de huisarts zodat deze meer tijd heeft voor complexere vragen.

Huisarts Catrien Holland

We staan deze avond stil bij de rol van de huisarts. Vaak is deze de eerste aanspreekpunt bij dementie. Wat kan de huisarts daarin betekenen? Maar ook waar liggen de grenzen van huisartsenzorg bij dementie. De huisarts, die je vaak al jaren kent, zal je op weg helpen bij dementie en kan de diagnose zelf vaststellen of doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een case manager, trajectbegeleider, praktijkondersteuner, gespecialiseerd wijkverpleegkundige of naar een specialist in het ziekenhuis. Soms wordt een specialist ouderengeneeskunde aan huis ingeschakeld. Voor de behandeling van klachten die samenhangen met de dementie kun je bij je huisarts terecht en ook het ondersteuningsplan voor de mantelzorger is in handen van de huisarts. Wat kan de huisarts daarin betekenen? En waar ligt de grens van huisartsenzorg bij dementie? Samen met Catrien staan we stil bij de rol van de huisarts, ze vertelt en beantwoordt uw vragen.

 

Cultureel Centrum Den Diek (ingang zijde Hamelandhal), Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde.Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur. Programma van 20.00 uur tot 21.30 uur. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411