Met de aanhoudende drukte in de asielzoekerscentra, is het van essentieel belang om gevluchte kinderen de nodige ondersteuning te bieden. TeamUp, een programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child, zet zich in om psychosociale steun aan kinderen te bieden door middel van sport, spel en beweging. Om kinderen te kunnen blijven ondersteunen, heeft TeamUp dringend vrijwilligers nodig in Winterswijk.

 

De activiteiten van TeamUp worden wekelijks gegeven door getrainde vrijwilligers op (nood)opvanglocaties in het hele land. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het bieden van psychosociale steun aan gevluchte kinderen. Zij begeleiden de activiteiten die elk een thema en een doel hebben. Hierdoor leren kinderen omgaan met emoties zoals boosheid, angst en verdriet. Ook doen zij praktische vaardigheden op zoals het leren aangeven van grenzen en samenwerken met anderen. Dankzij de non-verbale benadering van TeamUp, kunnen alle kinderen vanaf dag één meedoen, ongeacht de taal die zij spreken.

 

Elin Hofman, kwaliteitsspecialist van TeamUp, benadrukt het belang van deze methode: “We weten dat sport en spel goede manieren zijn om stress en spanning los te laten. Met TeamUp hebben we een structurele aanpak die op iedere locatie hetzelfde is, zodat verhuizende kinderen de aanpak herkennen. Dit creëert een gevoel van veiligheid en stabiliteit in een omgeving die vaak verandert.”

 

Om de activiteiten effectief en blijvend te kunnen aanbieden, investeert TeamUp in een grondige training voor vrijwilligers. Hierbij ligt de focus op het faciliteren van activiteiten en het werken met de specifieke doelgroep, waarbij het psychosociale aspect centraal staat.

 

Gevluchte kinderen hebben namelijk vaak veel meegemaakt, zowel in hun land van herkomst als tijdens hun reis naar Nederland. In Nederland stopt deze stress en spanning meestal niet. Kinderen moeten bijvoorbeeld vaak verhuizen en zijn onzeker over hun toekomst. Voor het verwerken van hun ervaringen hebben zij een veilige plek nodig. TeamUp biedt deze veilige ruimte waar kinderen hun stress en spanning kunnen loslaten en weer gewoon kind kunnen zijn.

 

Sukran, vrijwilliger bij TeamUp: “Als ik de kinderen tijdens TeamUp zie lachen en plezier maken, maakt het me een beetje emotioneel en blij tegelijkertijd. Ik weet dat ze veel hebben meegemaakt en ze moeten nog steeds door veel van deze problemen heen. Wanneer ik ze dan de hele tijd zo blij zie, dan maakt het mij ook heel blij”.

 

TeamUp werd in 2015 gestart als reactie op de massale vluchtelingenstromen uit Syrië, een vergelijkbare situatie met de opvangcrisis op dit moment, en heeft inmiddels meer dan 20.000 gevluchte kinderen bereikt in opvanglocaties in heel Nederland. Om ook in Winterswijk TeamUp te kunnen blijven aanbieden, zijn vrijwilligers hard nodig. TeamUp te kunnen blijven aanbieden, zijn enthousiaste vrijwilligers hard nodig.

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van TeamUp: www.sollicitatieteamup.nl