Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken van Winterswijk weer een lichtjestocht door het dorp. Op zaterdag 23 december kan er, net als vorig jaar, een wandeling door het centrum worden gemaakt waarbij op een aantal locaties het kerstverhaal wordt verteld en verbeeld. Het centrale start-, rust- en eindpunt is een kerstplein bij de R.K. Jacobuskerk. De catering is daar in handen van Bijzonder Gewoon, ook zijn er doe-activiteiten voor kinderen. H

et kerstplein is geopend vanaf 15.30 uur. Vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur kan er daar gestart worden. Aan de hand van een uit te reiken plattegrond kan er een route gevolgd worden. Op vaste tijden starten er korte presentaties op diverse locaties. Bij de Ontmoeting vertellen de Wijzen hun verhaal en kunnen de kinderen hen daarbij helpen. Koning Herodes zetelt bij het Raadhuis. In het Doopsgezind Kerkje kan iedereen een kerstwens achterlaten. In het park van Boogie Woogie houden de herders de wacht bij hun schapen en bij het Leger des Heils wordt er een mini-musical uitgevoerd. Midwinterhoornblazers laten hun klanken horen in het Vrijheidspark. En natuurlijk zal de kerststal ook niet ontbreken.

Anders dan vorig jaar is van te voren aanmelden niet nodig. Deelname is gratis, wel wordt een vrije gift gevraagd, bestemd voor de ‘Kerstpot’ van het Leger des Heils. Zie ook www.helderlichtwinterswijk.nl

 

Foto: ‘Herders in het veld’,  foto pr