Op woensdagmiddag 13 december wordt alweer de vierde monitor gepresenteerd  in theater de Storm in Winterswijk. Vrij te bezoeken voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwste cijfers en inzichten over de economie en het leven in de Achterhoek. Met een inloop vanaf 14:30 uur en start programma om 15:00 uur tot 17:00 uur. Aan bod komen de meest actuele cijfers over de Achterhoek met een toelichting, duiding én in gesprek daarover.

 

Arne van Hout, Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat bij BZK legt de verbinding met de uitkomsten van het rapport Elke Regio Telt! en er zijn intermezzo’s met mooie muziek. De jaarpublicatie ligt klaar om mee te nemen naar huis. Online zijn vanaf 13 december alle feiten en cijfers van de Achterhoek Monitor 2023/2024 terug te vinden op www.achterhoekmonitor.nl. Aanmelden voor het congres kan via: https://8rhk.nl/aanmelden-vierde-congres-achterhoek-monitor.

 

Op de foto overhandiging 1e exemplaren Achterhoek Monitor 2022/2023 door Joost van Oostrum – stuurgroeplid Achterhoek Monitor en burgemeester Berkelland aan Dirk Spannenburg – afdelingshoofd Regio en Leefbaarheid, Ministerie van BZK – en Joris Bengevoord – vicevoorzitter 8RHK Ambassadeurs en burgemeester gemeente Winterswijk.