Winterswijk – In het afgelopen jaar gold in Winterswijk een verbod op het dragen van messen en steekwapens. De burgemeester heeft onlangs besloten dat verbod met één jaar te verlengen.

Het verbod is te beschouwen als een aanvulling op de Wet Wapens en Munitie. Deze wet verbiedt al een aantal wapens. De reden voor het verbod is dat we de afgelopen jaren een toename zagen van het dragen van messen en steekwapens onder (minderjarige) jongeren. Er is een aanvullend verbod op messen en steekwapens in Winterswijk gewenst.

Messen en andere steekvoorwerpen worden strafbaar naar aanleiding van feiten en omstandigheden. Dat wil zeggen dat een politieagent kijkt naar de situatie waarin een voorwerp wordt aangetroffen. Als voorbeeld is het aanwezig hebben van dergelijke voorwerpen in een bedrijfsbus van een elektricien uitlegbaar. Er zijn echter ook legio situaties te bedenken waarin het voorhanden hebben van een steekvoorwerp niet uitlegbaar is. De Wet Wapens en Munitie geeft de politie niet altijd voldoende mogelijkheden om deze voorwerpen dan in beslag te nemen, terwijl er wel het sterke vermoeden is dat er mogelijk strafbare feiten gepleegd kunnen worden met deze voorwerpen. De verlening van het  aanwijzingsbesluit in Winterswijk geeft de politie wederom één jaar de mogelijkheid de voorwerpen in beslag te nemen.

Burgemeester Bengevoord zegt hierover: ‘Messen en steekwapens horen niet in de openbare ruimte. Maar we zien helaas ook in Winterswijk dat er vaker gebruik wordt gemaakt van steekwapens, met name onder jongeren. Dat kunnen we op deze manier tegengaan en zo dragen we bij aan een veiliger Winterswijk.’