Provinciale Staten van Gelderland spreken in een ingelaste Statenvergadering op woensdagavond 27 september 2023 in beslotenheid met minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waarneming van de commissaris van de Koning is dan onderwerp van gesprek.

Het gesprek is een voorgeschreven stap met het oog op benoeming van een waarnemer. Aanleiding voor het gesprek met de minister is het besluit van John Berends om zijn taken als commissaris van de Koning tijdelijk neer te leggen. Dat doet hij om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek.

Staten besluiten over extern onafhankelijk onderzoekDe fractievoorzitters van de Gelderse Staten spraken op maandag 25 september 2023 opnieuw over de vermeende sociale onveiligheid binnen provincie Gelderland. Het presidium heeft kennis genomen van de informatie die door Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning beschikbaar is gesteld. De fractievoorzitters zien voldoende aanleiding om over te gaan tot een onderzoek. Daarvoor hebben de plaatsvervangend voorzitters een voorstel gedaan, waar het presidium tijdens de vergadering aanscherping op voorstelde. Woensdag 27 september 2023 ligt een aangepaste versie van het voorstel voor aan Provinciale Staten in een reguliere Statenvergadering. Zij besluiten dan over een extern onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend handelen van Berends.

Foto: Provincie gelderland