In een streven naar een inclusieve en bloeiend Winterswijk, organiseert de WUh “ N8 uren voor Winterswijk”. Het plan omvat in eerste instantie een thema-avond die als doel heeft concrete en vooral ook voor Winterswijk haalbare oplossingen te vinden voor uitdagingen rond verborgen armoede, inclusie en de invoering van de Winterswijkpas. Met de inzet van creatieve professionals, inspirerende coaches en visionaire inwoners, belooft dit project een impactvolle bijeenkomst te worden, gericht op het vormgeven van een betere toekomst voor veel inwoners.

De thema-avond wordt gehouden op maandag 16 oktober vanaf 16:30 uur in het gemeentekantoor van Winterswijk. Inwoners die de avond bij willen wonen en mee willen denken, kunnen zich melden via aanmelden@wuhwinterswijk.nl of bellen met 0653 209718.

Het hart van het project “N8 uren voor Winterswijk” ligt in het besef dat de kracht van collectief denken en samenwerken de sleutel is tot duurzame verandering. Het project beoogt een brug te slaan tussen out-of-the-box denkende inwoners, creatieve professionals en een ervaren coach. Samen zullen zij een platform vormen dat ideeën, expertise en energie bundelt tot tastbare oplossingen. Er zal in drie groepen gewerkt worden, waarbij elke groep zijn eigen onderwerp bespreekt en aan het eind van de avond haalbare oplossingen presenteert. Elke groep wordt begeleid door een drietal coaches waarvan er tenminste één is met ervaring in creatieve denkprocessen en projectmanagement.

Het uiteindelijke doel van de thema-avond is het genereren van concrete oplossingen en innovatieve producten die het verschil zullen maken. Van het aanpakken van verborgen armoede tot het bevorderen van inclusie en de implementatie van een dorpspas. Het project “N8 uren voor Winterswijk” streeft ernaar om tastbare resultaten te bereiken die een duurzame positieve impact hebben.

Het project belooft niet alleen ideeën te genereren, maar ook echte verandering teweeg te brengen. “N8 uren voor Winterswijk” zal fungeren als een krachtig voorbeeld van wat er kan worden bereikt wanneer diverse geesten samenkomen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De thema-avond belooft een mijlpaal te worden in het bouwen van een meer inclusieve, veerkrachtige en bloeiende gemeenschap.