Vanaf maandag 14 augustus loopt een proef van een maand om de stikstofuitstoot van de RegioExpres te kunnen bepalen. Tijdens de proef wordt de stikstof- en CO2-uitstoot van gewone diesel én van duurzame, plantaardige diesel (Hydrotreated Vegetable Oil, afgekort HVO) gemeten.

Meten is weten

Er zijn geen betrouwbare gegevens over de stikstofuitstoot van regionale dieseltreinen. Om de RegioExpres planologisch mogelijk te maken is dit inzicht nodig. Provincie, het Ministerie, TNO, ProRail en Arriva hebben daarom besloten een proef uit te voeren.

Proef

Begin augustus zijn er sensoren in de uitlaat van één treinstel geplaatst. De sensoren meten de uitstoot. Vanaf maandag 14 augustus rijdt het treinstel eerst twee weken op HVO. Vanaf 25 augustus rijdt de trein op gewone diesel. Doordat de meetapparatuur in de uitlaat wordt geplaatst kan de daadwerkelijke uitstoot gemeten worden, zowel voor HVO als gewone diesel. Eind september worden de sensoren weer verwijderd.

Reiziger merkt er niets van

De praktijkproef gebeurt in een trein van Arriva. Deze zal vooral rijden op het traject van de RegioExpres tussen Arnhem en Winterswijk, maar soms ook op de andere Gelderse lijnen. De reiziger merkt niets van de metingen.

Vervolg

De resultaten van de praktijkproef worden door TNO omgezet naar de juiste uitgangspunten voor de zogenaamde Aerius berekeningen. Op basis van de Aerius berekeningen is het effect van de RegioExpres op Natura2000-gebieden bekend. De uitkomsten en mogelijke oplossingsrichtingen (HVO is er hier één van) krijgen een plek in het ontwerp-inpassingsplan voor de RegioExpres. Dit ontwerp wordt in december 2023 verwacht en ter inzage gelegd voor inspraak.

RegioExpres

De RegioExpres is een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem, die vervolgens verder gaat als stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk. De RegioExpres kan op z’n vroegst in 2027 gaan rijden. Daarvoor moeten nog meerdere stappen doorlopen worden. In de huidige fase, de planuitwerking, werken we toe naar een provinciaal inpassingsplan en milieueffectrapportage. Meer informatie: Regioexpres (gelderland.nl) Hier kan iedereen zich ook abonneren op de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt om omwonenden en belangstellenden op de hoogte te houden.

 

Foto: Provincie Gelderland