Tientallen scholen, (sport)verenigingen, zomerevenementen, kinderdagverblijven en andere openbare voorzieningen in Twente en de Achterhoek worden deze zomer voorzien van zonnebrandcrème. De voorziening is een initiatief van Univé dat ruim 20.000 tubes en 85 dispensers beschikbaar stelt. Met de gratis verstrekking van zonnebrandcrème stelt de coöperatie bezoekers van de locaties in staat zichzelf te allen tijde te beschermen tegen blootstelling aan de zon. ‘Maar bovenal hopen we met name kinderen bewust te maken van de noodzaak hiervan,’ legt Gerard Kok, voorzitter van de Raad van Bestuur van Univé Oost uit. ‘Jong gesmeerd, oud gedaan.’
23.300 diagnoses huidkanker in 2022
Nieuw is het idee voor gratis verstrekking van zonnebrandcrème niet. In de afgelopen twee jaar installeerde Univé al dispensers in zo’n 40 lokale zwembaden in de regio. De coöperatie besloot het aantal echter flink uit te breiden naar aanleiding van onderzoek dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de aanloop naar Wereldkankerdag begin februari van dit jaar publiceerde. Volgens de analyse noteerde huidkanker met 23.300 diagnoses de meeste nieuwe patiënten in 2022, waarvan 1.600 in Overijssel en 2.700 in Gelderland.
‘Diagnoses gevolg van zongedrag 30 jaar geleden’
‘Huidkanker wordt vooral veroorzaakt door blootstelling aan UV-straling. De huidkankerdiagnoses van nu zijn daardoor een gevolg van zongedrag van twintig tot dertig jaar geleden,’ verklaarde het IKNL rondom de publicatie van het onderzoek. ‘Door meer vrije tijd en vliegvakanties is er meer UV-blootstelling geweest, terwijl de huid te weinig is beschermd. Door zonnebrandcrème te smeren en de huid te bedekken kan in de toekomst huidkanker deels worden voorkomen.’
‘Doorlopend smeren moet gewoonte worden’
‘Huidbescherming vraagt om een groter bewustzijn over het belang ervan en de discipline om je regelmatig te smeren. Nog meer dan alleen het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème, willen we met de dispensers de noodzaak van voortdurende UV-bescherming benadrukken,’ legt Gerard Kok, bestuurder van Univé Oost, uit. ‘Zeker richting kinderen. Met installatie van onze zonnebrandcrème-dispensers op plekken waar zij buiten spelen en sporten, willen we eraan bijdragen dat doorlopend smeren een gewoonte wordt voor hen. Door dit besef van jongs af aan te stimuleren bij kinderen, kunnen we het risico dat ze op latere leeftijd huidkanker krijgen verkleinen.’
85 dispensers voor Twente en Achterhoek
Univé wil de komende tijd zeker 85 zonnebrandcrème-dispensers gratis ophangen in Twente en de Achterhoek. De verstrekking wordt mogelijk gemaakt door wat Kok ‘coöperatief rendement’ noemt. ‘Als coöperatie zonder winstoogmerk zorgen we ervoor dat onvoorziene winsten in het voordeel van onze leden en de maatschappij worden geherinvesteerd. De ledenraad van Univé Oost heeft in dat kader besloten dat een deel hiervan wordt aangewend voor huidbescherming, wat aansluit bij onze strategie om risico’s te beperken en schade en leed te voorkomen. Ook op het gebied van gezondheid’, aldus de bestuurder. ‘Zolang de voorraad strekt helpen we scholen, sportclubs, verenigingen en andere organisaties en initiatieven met een publiek belang daarom graag aan het smeren deze zomer.’