rovacontainers

Met trots presenteert ROVA haar jaarverslag 2022: Samen de schouders eronder. Een titel die een bijzonder jaar typeert. De in begin 2022 nog geldende coronamaatregelen en de enorm stijgende brandstof- en materiaalkosten vroegen veel van de organisatie en haar medewerkers. Desondanks wist ROVA het jaar financieel goed af te ronden: de omzet steeg met 4,3% naar 100,8 miljoen euro. Het netto resultaat na belastingen bedroeg 4,4 miljoen euro. In deze dynamiek hield ROVA nadrukkelijk oog voor de uitdagingen van morgen: het verbeteren van de inzamelprestaties, het meer circulair toepassen van ingezamelde grondstoffen en het verbeteren van de biodiversiteit bij het onderhoud van de buitenruimte.

 

Het jaarverslag is te lezen op www.rova.nl/jaarverslag

 

Kwaliteit ingezamelde grondstoffen

Waar het afgelopen decennium de nadruk in afvalbeleid vooral lag op de reductie van de hoeveelheid restafval (VANG-doelen), focust ROVA zich steeds nadrukkelijker op het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Dit doet zij vanuit haar Programma Kwaliteit Grondstoffen, waarin zij naast het voorlichten en motiveren van inwoners (met campagnes als Recyclen met Klaas en #Terugwinnaars), ook nadrukkelijk kritisch kijkt naar eigen bedrijfsprocessen van inzameling tot en met de op- en overslag. Het langetermijndoel is om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden en deze zo hoogwaardig mogelijk te benutten.

 

Kennispartner beheer buitenruimte (BBR)

Het bedrijfsonderdeel Beheer Buitenruimte groeide in 2022 met 5,4% door areaaluitbreidingen, incidentele beheeropdrachten, extra inzet als gevolg van seizoeneffecten zoals storm en gladheidbestrijding en door nieuwe dienstverlening. De noodzakelijke veranderingen in de dienstverlening om in te spelen op actuele ontwikkelingen vragen flexibiliteit en vakmanschap om, samen met de gemeentelijke opdrachtgevers, tot een plan van aanpak en uitvoering op maat te komen. Zo zijn vorig jaar diverse maaipilots gestart, met als doel de biodiversiteit te verbeteren. Ook is de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder gegroeid, tot 18% van de totale ureninzet ROVA-breed.