Frank te Pas en Femke Rhebergen zijn ambassadeur voor de biodiversiteit in de gemeente Winterswijk. Op vrijdag 16 juni 2023 organiseren Frank en Femke een inspiratiemiddag over biodiversiteit op hun terrein. Deze inspiratiemiddag is bedoeld voor bewoners van het buitengebied met een erf of grote tuin in de gemeente Winterswijk. Op de inspiratiemiddag laten Frank en Femke zien welke maatregelen zij hebben genomen om de biodiversiteit te verhogen. Met de deelnemers worden onderling tips en ideeën gedeeld over het verhogen van biodiversiteit in de eigen tuin. De inspiratiemiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui De inspiratiedag is een activiteit van het nieuwe Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui.

Veel particulieren zoals Frank en Femke proberen de biodiversiteit een handje te helpen in hun tuin of op hun land. De groep particulieren met iets meer dan een grote tuin – 0,5 tot 5 hectare grond, maar geen agrarische bestemming – heeft veel potentie voor het verhogen van natuurwaarden. Voor deze groep particulieren eigenaren, die verdieping zoeken over biodiversiteit, is er het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui. In dit praktijknetwerk gaat het om kennisuitwisseling, het delen van praktijkervaring en inspiratie over biodiversiteit. In bijna elke gemeente is een ambassadeur actief.

 

“Samen bereiken we meer voor de natuur”

Frank en Femke vertellen enthousiast over hun terrein: “We zijn trots dat we in de elf jaar dat we hier nu wonen ons erf hebben omgevormd van een kaal stuk grond naar een levendige omgeving waarin diverse diersoorten en planten hun plek hebben gevonden. De boomsingel is tien jaar geleden aangeplant met een project van SLG “Kotten in het Groen”. De singel is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen singel waar vogels hun nestplaats hebben gevonden. Verder genieten we van het paartje steenuilen en de stroken bloemenweides die we op ons erf hebben aangelegd. We hebben ook een singel gecreëerd tussen de erfscheiding en het weiland van vijf meter breed. Dit stuk laten we een beetje zijn eigen gang gaan. Ook hier komen vanzelf bloemen en planten na verloop van tijd op. Aan de buitenzijde van ons erf hebben we een meidoornhaag geplant die bewust niet als haag gesnoeid wordt maar vrij mag groeien. We houden het alleen een beetje in toom. Wij willen graag een steentje bijdragen om het belang van biodiversiteit verder op de kaart te zetten. We willen de kennis graag uitwisselen met andere mensen. Samen bereiken we nog meer.”

 

Aanmelden

Heb je ook een wat grotere tuin van 0,5 tot 5 hectare, niet agrarisch in gebruik en niet in het GNN en zoek je verdieping over biodiversiteit? Dan ben je van harte welkom bij het Praktijknetwerk. Meld je aan voor de inspiratiedag door een mail te sturen naar Frank en Femke: biodiversiteitwinterswijk@hotmail.com. Kijk voor meer informatie op slgelderland.nl/projecten/praktijknetwerk-biodiversiteit-voor-buitenlui

Het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.