De combinatie Klomps Bouwbedrijf B.V. en KlaassenGroep B.V. heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend om de locatie ’t Beggelder in Dinxperlo te mogen ontwikkelen tot woongebied. ’t Beggelder werd in 2007 al genoemd als mogelijke locatie voor woningbouw buiten de kern Dinxperlo, na 2020. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over het voornemen van de bouwcombinatie. “Het biedt woningzoekenden extra perspectief om in Dinxperlo te komen of blijven wonen”

Belangrijke uitgangspunten van de Regionale Woonagenda Achterhoek en de Woondeal Achterhoek zijn versnelling van woningbouw en betaalbaar en levensloopbestendig wonen. Het principeverzoek sluit daarop aan. Voor de Achterhoek ligt de opgave om 8.000 tot 11.500 woningen te realiseren. Voor gemeente Aalten zijn dit, van 2021 tot en met 2031, 1.050 woningen, een mix van minimaal 28% sociale huurwoningen en 32% betaalbare koopwoningen (tot € 355.000) en woningen met een middenhuur tot € 1.000,-/mnd.

Ruimte voor 150 woningen

Wethouder Ted Kok: “Van die 1.050 woningen zouden er ca. 290 in het dorp Dinxperlo gerealiseerd moeten worden. Een deel is afgelopen jaren al gebouwd en er zijn nog woningen in aanbouw. Alsnog blijft er een opgave van zo’n 150 woningen die we voor 2031 moeten en willen realiseren. Binnen de kern Dinxperlo is daarvoor niet genoeg ruimte. Logisch dus om ook naar locaties buiten de kern te kijken en ’t Beggelder lijkt uitermate geschikt.”

 

Het college van burgemeester en wethouders steunt het principeverzoek van de bouwcombinatie. De raad beslist begin juli.