Op dinsdag 30 mei 2023 vindt de Eerste Kamerverkiezing plaats. Alle Provinciale Statenleden en de leden van de kiescolleges brengen dan hun stem uit op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten van Gelderland doen dat tijdens een speciale Statenvergadering.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar gekozen met ‘getrapte verkiezingen’. Inwoners kiezen de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges. Zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Procedure en openbaarmakingDe leden van Provinciale Staten van Gelderland brengen op dinsdag 30 mei 2023 om 15.00 uur hun stem uit. De commissaris van de Koning is als voorzitter van Provinciale Staten ook voorzitter van het stembureau. Hij benoemt uit de Staten drie leden, die met hem het stembureau vormen. Vervolgens stemmen de Statenleden. Direct nadat alle stemmen zijn geteld, vertelt de voorzitter aan de vergadering hoeveel stemmen er per lijst en per kandidaat zijn uitgebracht, en hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. Het proces-verbaal met de totalen stelt provincie Gelderland zo spoedig mogelijk beschikbaar via www.gelderland.nl/nieuws.

Volg de zittingDe zitting waarin de Gelderse stemming plaatsvindt, is openbaar. Publiek kan deze bijzondere Statenvergadering van dinsdag 30 mei 2023 volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal of digitaal via www.gelderland.nl/Statenlive.