In het pinksterweekeinde is oud-raadslid en journalist Bernhard Harfsterkamp op 62-jarige leeftijd overleden.
Hij was al geruime tijd ziek. Bernhard Harfsterkamp was een bekende en opvallende verschijning in de Winterswijkse politiek en journalistiek. Hij was ruim 22 jaar raadslid en een aantal jaren ook fractievoorzitter voor de PvdA,
Daarmee stopte hij in 2012.
Als journalist werkte hij voor Achterhoek Nieuws, Aalten Vooruit en RTV Slingeland. Onder meer de rubriek Het Bankje schreef hij wekelijks voor de beide bladen, later kwam Het Bankje ook op TV Slingeland.
De politiek in Aalten en Winterswijk waren ook belangrijke aandachtsgebieden van Harfsterkamp.
Als voormalig coördinator van het natuureducatiecentrum in Winterswijk was hij bekend om zijn grote kennis van de lokale en regionale natuur, waarbij zijn aandacht onverminderd uitging naar de landschappelijke waarden, waarin ook de agrarische sector in zijn ogen een plaatsd verdient.
Hij publiceerde met regelmaat over deze onderwerpen, in artikelen en in boekvorm.

Bernhard Harfsterkamp heeft voor RTV Singeland zowel radioprogramma’s als televisie-items gemaakt. Hij was enige jaren lid van het bestuur, als penningmeester en als voorzitter