Foto: Wikipedia

Op woensdag 3 mei meldt oproep Gelderland dat het volgens RIVM onduidelijk is of de kankerverwekkende stof acrylamide in natuurplassen vrijkomt als in die plassen granuliet wordt gestort.

GroenLinks, SP en PvdA hebben Statenvragen hierover gesteld. Zij willen weten of er in Gelderland nog granuliet gestort wordt en waar dat eerder gebeurd is. GroenLinks fractievoorzitter Charlotte de Roo: “Wij willen dat er gemeten wordt daar waar er gestort is en welke maatregelen door Gedeputeerde Staten (GS) genomen worden om te voorkomen dat mens en natuur worden blootgesteld aan deze stoffen”. Verder vragen de drie partijen aan GS om bij het Rijk er op aan te dringen om de stort van granuliet zo spoedig mogelijk te verbieden als vulstof in het verontdiepen van natuurplassen.

 

Foto: Wikipedia