In het Huis der Provincie in Arnhem is Into the deep loving darkness onthuld. Het kunstwerk gemaakt door Patricia Kaersenhout, de kunstenares die via werk haar aandacht vraagt voor het Nederlandse-koloniale slavernijverleden. Dit jaar vinden verschillende herdenkingen plaats, ook bekend als Keti Koti (ketenen verbroken). Gelderland wil het kunstwerk inzetten om het gesprek over deze zwarte bladzijden uit onze geschiedenis te voeren.  

Keti Koti

Gelderland is dit jaar op verschillende manieren betrokken bij Keti Koti. In 2023 zal het slavernijverleden en de viering van de afschaffing daarvan landelijk een belangrijke plaats innemen bij diverse festiviteiten en herdenkingen. De provincie draagt financieel bij aan een herdenkingsmonument in Arnhem.

Jongeren

Provincie Gelderland organiseert in aanloop naar Keti Koti en het herdenkingsjaar activiteiten en draagt daarnaast financieel bij aan een slavernijmonument in Arnhem waar jaarlijks de herdenking en viering plaats kan vinden. Een van de activiteiten is de aftrap van een educatief jongerenprogramma waar het kunstwerk van Patricia Kaersenhout een belangrijke rol in speelt. In het programma dat ‘150 jaar vrijheid?!’ heet, krijgen 150 middelbare scholieren uit heel Gelderland een educatief lespakket over onze koloniale- slavernijverleden. Met deze voorkennis zullen zij tijdens de bijeenkomst op 16 juni 2023 verschillende workshops volgen en allerlei kunstuitingen maken die het thema koloniale- slavernijverleden verbeelden. Dit programma is in opdracht van provincie Gelderland en door Indifferent, Cultuur Oost en Erfgoed Gelderland ontwikkeld en wordt gedurende het herdenkingsjaar – tevens schooljaar 2023-2024 – aan alle scholen aangeboden.

Dialoog

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de Gelderse kunstcollectie en wordt ingezet voor reguliere- en thematische rondleidingen. Het is mogelijk om het kunstwerk in bruikleen op te vragen en in te zetten voor bijvoorbeeld een dialoogsessie in uw organisatie of een les in vak Geschiedenis, Burgerschap of Maatschappijleer. Hiervoor kunt u contact opnemen met kunstcollectie@gelderland.nl

Afgeschaft

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in toenmalige koloniën van Nederland bij wet afgeschaft. Toch moest een groot deel van de tot slaaf gemaakten hierna nog 10 jaar lang op de plantages blijven werken om de “schade van deze maatregel” te beperken voor de slavenhouders. Om die reden is voor velen de slavernij 10 jaar later pas werkelijk gestopt. Op 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden. Sinds 2002 vindt er op 30 juni de herdenking van het slavernijverleden plaats bij het nationaal monument in het Oosterpark in Amsterdam. Op 1 en 2 juli wordt de afschaffing van de slavernij – Keti Koti – gevierd.

2023 Herdenkingsjaar

Premier Rutte bood eind vorig jaar zijn excuses aan voor de rol die ons land heeft gespeeld in het slavernijverleden. Het Kabinet heeft de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 in het hele koninkrijk uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar van het Slavernijverleden. De regering wil Keti Koti-herdenkingen een grotere maatschappelijk plek geven én meer in samenhang organiseren. Met de provinciale activiteiten op Keti Koti sluit Gelderland proactief aan bij de landelijke ontwikkelingen.

Gelderse motie

De Gelderse Staten verzochten vorig jaar met de motie ‘Change is gonna come’ om Keti Koti te verankeren in ons provinciaal beleid. Inclusiegedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik hoop dat dit kunstwerk helpt het goede, wederzijdse gesprek te voeren over dit donkere hoofdstuk uit onze geschiedenis. Het is belangrijk om te beseffen dat de gevolgen voor veel Nederlanders nog steeds zeer pijnlijk zijn. Hierover praten en echt luisteren kan ons dichter bij elkaar brengen.”

Toekomst

Mogelijk wordt aankomende zomer een nieuwe Gelders college gepresenteerd. De toekomstig bestuurders zullen bepalen op welke manier ons slavernijverleden in de jaren daarna zal worden herdacht. De herdenkingen in het kader van Vrijheid en het onderzoek van Erfgoed Gelderland bieden daar goede handvaten voor.

Foto: voormalig Gelders Statenlid Marilyn A-Kum en inclusiegedeputeerde Peter van ’t Hoog onthullen het kunstwerk