Op woensdag 29 juni van 13:00 tot 16:00 uur houden Provinciale Staten een oordeelsvormende bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer (OV) in Gelderland. Inwoners van Gelderland kunnen hierbij inspreken en zo hun zienswijze op het OV in Gelderland delen.

De openbaar vervoersvoorzieningen staan onder druk. Door stijgende loonkosten en brandstofprijzen wordt het openbaar vervoer steeds duurder, terwijl het aantal reizigers in het OV als gevolg van de Coronacrisis flink is afgenomen. Het wordt een stuk duurder om het openbaar vervoeraanbod in Gelderland op het huidige niveau te behouden. Dat geeft fricties op de begroting van de provincie en biedt geen perspectief voor een duurzaam mobiliteitsaanbod. Provinciale Staten buigen zich over de vraag hoe het OV ingericht kan worden, zodat het betaalbaar en gemakkelijk toegankelijk is voor de reiziger en maximaal aansluit bij de echte vervoersvraag.

 

Provinciale Staten houden een oordeelsvormende bijeenkomst om zich uit te spreken over de mogelijkheden om een toekomstgericht OV-systeem in te richten, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van innovatieve mogelijkheden, waardoor de Gelderland betaalbaar bereikbaar blijft. Inwoners van Gelderland kunnen inspreken bij deze bijeenkomst op 29 juni om 13.00 uur.

 

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij de oordeelsvorming over OV onder druk? Meld u zich dan aan bij de Griffie voor maandag 27 juni, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De vergaderingen zijn online te volgen via de agenda van de desbetreffende vergadering en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.