Inwoners dachten mee over de opgave om in Winterswijk tot een dekkend netwerk van laadpalen te komen. Gedurende een periode van twee weken konden ze reageren op de voorgenomen locaties via een digitale plankaart.

 

In totaal zijn er 26 reacties geplaatst over 15 locaties. 17 keer is een alternatieve locatie aangedragen, bijvoorbeeld een verplaatsing op dezelfde parkeerplaats of de constatering van een tekort aan locaties. Een voorbeeld daarvan is wijk De Pas. Door herinrichting is het nog niet mogelijk om potentiële locaties voor laadpalen in te tekenen. Er zijn ook praktische bezwaren genoemd, bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de parkeerplaats voor verschillende types personenauto’s of bedrijfsauto’s.

 

De gemeente Winterswijk weegt alle reacties af tegen de Visie op laadinfrastructuur en plaatsingsleidraad Winterswijk, die op 28 oktober 2021 door de raad is vastgesteld. Concreet betekent dit dat de gemeente tegemoet komt aan 8 reacties waarin voor 3 locaties een alternatief is aangedragen. Na het verwerken van de aanpassingen komt de definitieve plankaart op de website van gemeente Winterswijk te staan.

 

Het plaatsen van laadpalen betekent naast tegemoetkomen aan de behoefte ook een vergroting van de druk op de openbare ruimte. De gemeente moet ook rekening houden met gebiedsinrichting en de toegankelijkheid. Hierdoor is niet in elke straat een laadpaal in te passen.

 

Mocht u naar aanleiding van uw reactie vragen hebben, neem dan contact op met LEEF, het loket voor de leefomgeving. Telefonisch bereikbaar via (0543) 543 530 of via e-mailadres leef@winterswijk.nl.