Provincie Gelderland wil tot 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Hiermee geven we  starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning.’

Om de wooncrisis het hoofd te bieden heeft Minister de Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. De Minister heeft de provincies gevraagd een indicatie te geven van het aantal woningen dat er t/m 2030 kunnen worden gebouwd. Provincie Gelderland verwacht dat er minimaal 90.000 huizen kunnen worden bijgebouwd, waarvan 45.000-60.000 betaalbare koop- en huurwoningen.

Aan de bouw van 90.000 woningen in Gelderland zijn voorwaarden verbonden. Woningbouw is duur. De provincie verwacht dat het Rijk meer geld vrijmaakt voor de onrendabele toppen, investeert in de bereikbaarheid van woningen en zorgt voor meer ambtelijke capaciteit voor woningbouw bij gemeenten. Voor de bouw van de 90.000 woningen in Gelderland is meer stikstofruimte nodig van het Rijk. De helft van de stikstofgevoelige natuur in Nederland ligt in Gelderland.