Een regeling voor vrijwillige uitkoop van industriële bedrijven, een extra investering in verduurzaming en innovatie van de industrie en de agrarisch sector, en uitbreiding van de vrijwillige uitkoopregeling voor veehouderijen. Provincie Gelderland heeft een pakket aan maatregelen klaar staan voor de aanpak van het stikstofvraagstuk, die binnen 2 jaar zijn uit te voeren. In totaal is voor deze maatregelen 520 miljoen euro van het Rijk nodig. Dat staat in een voorstel dat Gelderland aan de Minister van Natuur en Stikstof stuurt.

Snel uit te voeren maatregelen

Gedeputeerde Peter Drenth: “De minister vraagt ons om een voorstel om de stikstofaanpak te versnellen. Dit is ons antwoord. Mét draagvlak van onze Gelderse bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners. Deze maatregelen zijn snel uit te voeren. We kunnen dit voor eind volgend jaar realiseren. Maar dan moet er nu wel snel budget komen om ook echt aan de slag te gaan. De tijd van praten is voorbij.”

Gelderland helpt PAS-melders

Provincie Gelderland biedt de minister ook aan om ruimte uit de Gelderse stikstofbank te gebruiken om de eerste PAS-melders te helpen. PAS-melders zijn bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden. Door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 hebben ze nu wel een vergunning nodig, maar dat is niet zomaar mogelijk. In Gelderland gaat het om ongeveer 380 bedrijven. De minister heeft toegezegd er voor te zorgen dat deze bedrijven alsnog een vergunning krijgen. Dit zogenoemde legalisatietraject verloopt moeizaam. Drenth: “Voor deze ondernemers moet duidelijkheid komen. Het is belangrijk om dit gewoon goed te regelen.”

Niet winkelen

Het versnellingsvoorstel van Gelderland is gericht op meerdere sectoren (industrie én landbouw), houdt rekening met economie én natuurherstel, en richt zich op innovatie én vrijwillige opkoop. Deze onderdelen horen bij elkaar, en Gelderland wil met de minister afspraken maken over het geheel en niet over onderdelen uit het voorstel. Met behoud van een leefbaar landelijk gebied en met toekomstperspectief voor de landbouw. Drenth: “Dit voorstel heeft groot draagvlak in Gelderland, juist door die samenhang. Winkelen in de maatregelen is daarom geen optie.”

Geld nodig voor uitvoering

Provincie Gelderland presenteerde in 2021 vlak voor de zomer al de Gelderse stikstofaanpak. Met daarbij een uitvoeringsagenda, met maatregelen die het meest effect hebben op het verminderen van de hoeveelheid stikstof en het versterken en herstellen van de natuur. Voor de uitvoering is geld van de rijksoverheid nodig. Tot nu toe verloopt het uitkeren van de gelden die gereserveerd zijn voor de stikstofaanpak langzaam. “Het vraagstuk is hier groot. Als je het in Gelderland oplost, dan los je het vraagstuk voor een groot deel ook in Nederland op”, benadrukt Drenth. “We hebben de maatregelen klaar staan. We  weten dat ze werken. Nu het geld nog. We doen een handreiking aan de minister om zowel Gelderland als Nederland te helpen. Ik hoop aan de slag te kunnen, en snel.”