Met de contractering van 60 zorgpartners voor de levering van Jeugdhulp, Wmo en (beschermd) Wonen zetten de acht gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Winterswijk) de volgende stap in de vernieuwing van het Achterhoekse zorglandschap. Deze stap zorgt voor een kwaliteitsslag, waarbij de individuele zorg- of ondersteuningsbehoefte van de inwoner nog meer centraal komt te staan. De nieuwe contracten gaan in op 1 juli 2022. 

Nieuwe aanpak voor zorg en ondersteuning

De nieuwe contractering houdt ook een nieuwe aanpak binnen de Achterhoekse zorgverlening en ondersteuning in. In deze aanpak bekijkt de gemeente straks met de inwoner welke resultaten met de zorginzet behaald moeten worden. Vervolgens vult de zorgaanbieder in samenspraak met de inwoner in hoe de hulp er precies komt uit te zien. Deze nieuwe aanpak zorgt niet alleen voor meer betrokkenheid van de inwoner bij de zorginzet, óók ontstaat er meer maatwerk. Zorgaanbieders krijgen namelijk meer ruimte om ook werkelijk te bieden wat voor de inwoner nodig is.

Overzichtelijk zorglandschap

De gemeenten streven met de nieuwe contractering en de nieuwe aanpak ook naar betere samenwerking binnen het Achterhoekse zorglandschap. En naar meer overzicht en duidelijkheid voor inwoners. Om die reden hebben de acht gemeenten ervoor gekozen om met aanzienlijk minder zorgaanbieders nieuwe, langjarige contracten te sluiten. Zo zijn er straks 60 (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders gecontracteerd, tegenover ruim 300 op dit moment. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit grote en kleinere zorgaanbieders en ook uit lokaal georiënteerde zorgaanbieders. De nieuw gecontracteerde partijen gaan met elkaar het volledige hulp- en ondersteuningspakket bieden waaraan in de Achterhoek behoefte is.

Zorgvuldige invoering

Vooralsnog hoeven inwoners met zorg en/of ondersteuning niets te doen. Alles blijft voorlopig gaan zoals het is. De overgangsperiode is een half jaar en loopt dus tot 1 januari 2023. In die periode bekijken de gemeenten per inwoner wat de nieuwe contractering voor de individuele zorg of ondersteuning van de inwoner betekent. Met de huidige zorgaanbieders is afgesproken dat ze tot het moment van overgang de huidige zorg blijven leveren. Inwoners die op dit moment zorg en/of ondersteuning ontvangen, horen van hun eigen gemeente wat de nieuwe situatie voor hun zorgverlening gaat betekenen. En of ze eventueel overgaan op een andere zorgaanbieder. Overigens zal er voor een groot aantal inwoners niet direct iets veranderen, omdat hun huidige zorgaanbieder tot de nieuw gecontracteerde aanbieders behoort.

Eigen inkooptraject Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft alleen voor de onderdelen Gezins- en Woonvormen en Wonen meegedaan aan de nieuwe contractering in de Achterhoek. Voor de overige onderdelen heeft de gemeente afgelopen jaar een eigen inkooptraject doorlopen.