Medewerkers van Humanitas Thuisadministratie, Sensire Maatschappelijk Werk,

Sensire Sociaal Raadsliedenwerk en gemeente Aalten gaan zich samen inzetten om inwoners in een vroeg stadium te helpen met hun financiële vragen en problemen. Vanaf maandag 11 april zetten zij onder de naam ‘GRIP-team Aalten’ iedere maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur de deur bij De Ahof open. Inwoners kunnen hier zonder afspraak binnenlopen met hun vragen en geldzorgen. 

 

Wethouder Joop Wikkerink: “Het is bekend dat mensen met financiële vragen of zorgen meestal pas laat om hulp vragen. Hierdoor kunnen de zorgen groter worden dan nodig is. Het moet dus vooral heel gemakkelijk zijn om je vragen te stellen of je zorgen te delen. Met deze nieuwe GRIP-inloop hopen we voor onze inwoners de drempel te verlagen. Vind je het lastig inzicht te krijgen in je uitgaven? Word je geen wijs uit de minimaregelingen? Heb je tips nodig om beter rond te kunnen komen? Of heb je een andere vraag? Dan loop je op maandagochtend even binnen bij de Ahof voor snel en deskundig advies. Dát is het idee.”

Integrale aanpak

Medewerkers van Humanitas Thuisadministratie, Sensire Maatschappelijk Werk, Sensire Sociaal Raadsliedenwerk en gemeente Aalten houden zich dagelijks bezig met het beantwoorden van financiële vragen van inwoners. Ieder op hun eigen manier en vanuit hun  eigen deskundigheid. Bij de GRIP-inloop werken de betrokken partijen nadrukkelijk samen. Zo leren ze van elkaar wat werkt of niet werkt en ontdekken ze waar ze elkaar nog beter kunnen aanvullen en zo de inwoner nog beter kunnen helpen. De inwoner hoeft niet langs verschillende ‘loketten’, maar wordt tijdens een bezoek vanuit verschillende disciplines geholpen. En als het toch nodig blijkt een andere organisatie of instantie in te schakelen, zorgt het GRIP-team voor een ‘warme’ overdracht, zodat de inwoner zo snel mogelijk aan tafel zit bij die partij die hem of haar het beste kan ondersteunen.

GRIP-inloop

De GRIP-inloop is iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9 in Aalten. Met uitzondering van de feestdagen en de schoolvakanties. Voor een afspraak met het GRIP-team op een ander moment kan een afspraak worden gemaakt via de gemeente Aalten: (0543) 49 33 33.