Senioren zijn vaak het doelwit van criminelen met babbeltrucs of andere, vaak digitale, oplichting. Net als vorig jaar heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid,  in samenwerking met andere partijen, april uitgroepen tot de  ‘Senioren en Veiligheidsmaand’. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Maar ook wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken extra aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit die vaak op ouderen is gericht.

Meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en andere online en mobiele  bedreigingen, waar klik je wel en vooral niet op, als je op de computer of smartphone actief bent. Allemaal manieren en plekken waarop criminelen achter pincodes en bankgegevens proberen te komen. Met, als dat lukt, vaak flinke schadelijke gevolgen. Niet alleen voor de oudere, maar ook voor de mensen er omheen. Een toegankelijke maar opvallende campagne, waarin wordt getoond waarop je moet letten, zal de senioren en de mensen om hun heen, helpen om verdachte situaties te herkennen. Het ministerie, maar ook de gemeente en Politie, hopen dat er daarmee steeds minder slachtoffers zullen zijn.

Breed gedragen campagne

Dezer campagne is een samenwerking tussen de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ANBO, KBO-PCOB, KBO-brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden. Afgesproken is dat gezamenlijk campagne wordt gevoerd om de weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit te verbeteren.

Slachtofferschap

Ouderen zijn in de statistieken niet vaker het slachtoffer van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen. Maar ieder slachtoffer onder senioren, die vaak digitaal kwetsbaarder zijn, is er toch een te veel. Ook al omdat een seniore slachtoffer hier vaak langer last van heeft. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis ook een verschuiving in de aanpak van deze criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp,) fors toegenomen en wordt via babbeltrucs, door oplichters, ‘hulp’ aangeboden.

Iedereen kan slachtoffer worden. Daarom worden via de campagne concrete tips gegeven die helpen om te  voorkomen dat je slachtoffer wordt. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het ook van belang dat dit bespreekbaar is. En dat de ouderen aangifte doen. Voorkomen moet worden dan men het gebeurde, bijvoorbeeld uit valse schaamte, stil houdt. Hiervoor geeft de campagne ook tips. De informatie en tips zijn natuurlijk ook nuttig en handig voor anderen rond de senioren. Want de waarschuwingen en tips zijn natuurlijk nuttig voor iedereen!

Agenda

•                    Start van de Senioren en Veiligheidsmaand op 5 april 2022.

•                    Vorig jaar, op 7 april 2021, tekende minister van justitie en Veiligheid het convenant met de verschillende ouderenbonden, de politie en het CCV. De afspraak hierin is: samenwerken aan het verhogen van de weerbaarheid van senioren tegen de verschillende vormen van criminaliteit. Dit om slachtofferschap te voorkomen. Een informatief webinar bestemd voor de vrijwilligers en consultants van de ouderenbonden is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl . Daar is ook een brochure te downloaden die uitleg geeft over de preventieve maatregelen die ouderen kunnen nemen.

Voorlichtingsfilmpjes over dit thema zijn vanaf dinsdag 5 april te zien op de website:  www.maakhetzeniettemakkelijk.nl, op de social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de kanalen van alle betrokken partijen. Hierin speelt  Kees Hulst , de hoofdpersoon uit de welbekende serie ‘Het dagboek van Hendrik Groen’ de hoofdrol.

Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen, zowel fysiek als digitaal: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, OM, Slachtofferhulp Nederland, de Fraudehelpdesk, Veilig internetten, banken, supermarkten, de telecomsector, bibliotheken en meer dan 200 gemeenten.