Ruim driehonderd leerlingen van het GKC namen dinsdagmiddag 29 maart deel aan de door de Winterswijkse Uitdaging georganiseerde tijdveiling. Sanne Bruntink en Mick Veenstra hebben, samen me Suzan Roerink van het GKC dit project met veel succes op de kaart gezet. De leerlingen konden bieden op kavels/producten. De betaling was niet in geld maar in uren maatschappelijke stage. De leerlingen boden, zoals dat op een veiling behoort te zijn flink tegen elkaar op.

Er waren geliefde en minder geliefde kavels. De kavels waarop geboden kon worden waren dan ook zeer divers. Esslink.nu bood twee harde schijven, Lev bij Mike leverde net als Bijzonder gewoon diner- resp. lunchbonnen. De kartbaan was goed voor een uur glow golven, Recreatiepark Reuselink en de Twee Bruggen boden beide een uur gratis bowlen aan. Daarnaast waren er kaartjes voor voorstellingen van de Storm. Boogiewoogie bood deelname aan een percussie- en een rap en dj workshop aan. Veilingmeester Lars Duitsterman wist een uurtje bubbelbal voor 50 vrijwilligersuren over de toonbank te krijgen. Na de veiling stonden er beneden in het atrium verschillende maatschappelijke organisaties waar de leerlingen hun uren konden invullen.

Deze organisaties, zoals vluchtelingenwerk, Klimop, Present, Stichting paardrijden Gehandicapten, Bijzonder Gewoon, Mini Manna, Estinea, het openluchttheater en Sius, hebben erg goed hun best gehaald om zoveel mogelijk leerlingen bij hen in te laten schrijven. Zeer succesvol hierin waren het openluchttheater met meer dan 80 uur maatschappelijke stage en Vluchtelingenwerk met meer dan 90 uur. Zij waren dan ook erg blij met het enthousiasme en de interesse van de leerlingen. De organisatie kan terug zien op een geslaagd experiment waarbij de jeugd nu eens op een andere manier invulling aan hun maatschappelijke stage kan geven.

Omdat de maatschappelijke stage geen verplicht onderdeel meer is op de middelbare school, was het doel van de veiling om de leerlingen aan te moedigen om toch kennis te maken met vrijwilligerswerk. Dit doel is dinsdagmiddag zeker gehaald! Het is de bedoeling om ook in het najaar weer een tijdveiling te organiseren