oostgelrelogo

De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Oost Gelre wil vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten in opvanglocaties voor korte en langere termijn. Vanuit de gemeente is samen met Marveld Recreatie in Groenlo noodopvang beschikbaar gesteld voor ongeveer 65 vluchtelingen uit Oekraïne. Marveld heeft deze noodopvang verlengd tot half mei.

 

Voor langdurige opvang heeft de gemeente een locatie op het oog die voldoet aan alle eisen waaronder (brand)veiligheidseisen. Het betreft het gebouw De Rank aan de Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo. Dit is de voormalige verpleegstersflat en kantoorgebouw van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

 

 

De afgelopen dagen zijn de gemeente en Marga Klompé hierover met elkaar in gesprek geweest. De samenwerking verloopt heel plezierig en is van beide kanten gericht op het goed voorbereiden van de locatie. De voorbereidingen om het gebouw geschikt te maken voor bewoning voor langere periode worden deze week opgestart. We verwachten dat halverwege de maand mei het gebouw gereed is om ongeveer 80 mensen te kunnen huisvesten. De opvang vindt plaats binnen de looptijd van de op te stellen overeenkomst, van medio mei 2022 tot uiterlijk september 2024.

 

Burgemeester Annette Bronsvoort: “We zijn blij dat de verkennende gesprekken hebben geleid tot deze samenwerking. Het gebouw wordt gereedgemaakt om 80 vluchtelingen voor langere tijd een veilige plek te kunnen bieden. Hierdoor kunnen we onderwijs voor de kinderen gaan organiseren en kunnen mensen waar mogelijk ook aan het werk. Dat is belangrijk om hun leven weer op te kunnen pakken, zolang ze in Nederland verblijven.”

 

Bestuurder Marcel Duvigneau: “We voelen ons solidair met de vluchtelingen uit Oekraïne in deze voor hen moeilijke en onzekere tijd. Dus we zetten in goede samenwerking met de gemeente de schouders eronder om opvang in de Rank te bieden aan de vluchtelingen die deze hulp zo hard nodig hebben.”

 

Omwonenden van De Rank en bewoners in de gebouwen van zorgcombinatie Marga Klompé zijn inmiddels op de hoogte gebracht over het aanpassen van het gebouw en het in gebruik nemen per medio mei.

Aan het begin van de maand mei zal een bijeenkomst worden georganiseerd, waar omwonenden en bewoners meer informatie kunnen krijgen en waar vragen worden beantwoord.