‘Winterswijk onder je voeten’ is de titel van het tweede erfgoedboekje van de gemeente Winterswijk en Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. Dit is het tweede deel in een reeks van erfgoedboekjes. Doel van deze uitgaven is om de cultuurhistorische rijkdom van Winterswijk te delen met een breed publiek.

 

Wethouder Henk Jan Tannemaat: ”Winterswijk is bekend om zijn fantastische landschap. Zoals het beroemde coulisselandschap met zijn variaties in hoogtes en kleuren. Als je je beter verdiept in Winterswijk dan kom je tot de ontdekking dat het landschap onder onze voeten minstens zo boeiend is als alles wat er bovengronds te zien is. Het is belangrijk om de ondergrondse, aardkundige rijkdom te delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Het is namelijk meer dan de moeite waard.” Hans Donderwinkel, voorzitter van Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk: “Samen met de gemeente brengen we de Winterswijkse aardkundig bijzondere waarden voor het voetlicht in dit zeer leesbare boekje.”

 

De tweede uitgave in de reeks draagt de titel ‘Winterswijk onder je voeten’. Winterswijk is namelijk niet alleen boven de grond maar ook onder de grond rijk aan cultuurhistorische waarden, waaronder aardkundige waarden. In dit boekje staan de bijzondere landschappen, de bodem daaronder en de in deze bodem bewaard gebleven fossiele leefwerelden van Winterswijk centraal. Hoe zag Winterswijk er in het verleden uit? Welke landschappen zijn er in de bodem bewaard gebleven? Welke natuurkrachten speelden een belangrijke rol?

 

Nico Willemse heeft dit boekje geschreven. Hij is fysisch geograaf en archeoloog, en werkzaam bij onderzoeks- en adviesbureau RAAP, regio Oost-Nederland. Nico Willemse was een van de twee auteurs van de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. Hij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de geologie van Winterswijk. Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk, de Nederlandse Geologische Vereniging en de afdeling Winterswijk van laatstgenoemde vereniging.

 

 

‘Winterswijk onder je voeten’ is de tweede uitgave in een reeks, de ‘Erfgoedreeks Winterswijk’. Met de erfgoedreeks wil de gemeente Winterswijk informatie over het erfgoed op een aantrekkelijke manier delen met iedereen die geïnteresseerd is in Winterswijk en haar rijke geschiedenis. De bedoeling is dat er elk jaar een nieuwe uitgave volgt. Het onderwerp voor volgend jaar is ‘klei voor potten, dakpannen en bakstenen’. Dat boekje gaat over middeleeuwse pottenbakkers, oude steenovens, steen- en pannenbakkerijen, de geschiedenis en de werkomstandigheden. Onderwerpen voor de jaren daarna zijn onder andere architectuur in Winterswijk, scholten en havezaten, landweren en andere verdedigingswerken.

 

Te koop

Het boekje ‘Winterswijk onder je voeten’ is vanaf vrijdag 25 maart voor € 12,95 te koop in de Winterswijkse boekhandels.