oostgelrelogo

Sinds vorige week worden bij Marveld Recreatie ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente voorziet hiermee de vluchtelingen van noodopvang, de zogenaamde ‘bed-bad-brood’-regeling. De noodopvang tot 8 april is hiermee voor de volledige capaciteit benut. Daarnaast ligt de opgave om binnen de gemeente opvang te organiseren voor minimaal een halfjaar. De mogelijkheden daarvoor worden nu onderzocht.

 

Diverse locaties voor langdurige opvang

Inwoners laten de gemeente weten dat er vluchtelingen in leegstaande scholen en bedrijven opgevangen kunnen worden. Bij de gemeente zijn verschillende gebouwen in beeld voor de opvang, waaronder de scholen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland moeten panden aan bepaalde veiligheidseisen en geschiktheid voldoen, voordat ze ingericht kunnen worden voor langdurige opvang.

 

Andere eisen dan aan noodopvang

Omdat het om opvang gaat van minimaal een halfjaar moeten de gebouwen en de ruimtes aan andere eisen voldoen dan aan noodopvang. Zo mogen het geen grote ruimten zijn waar meerdere bedden neergezet gaan worden. Er moet voldoende privacy geboden kunnen worden, zodat gezinnen samen kunnen zijn en mensen zich in een ruimte kunnen terugtrekken. Ook worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van badkamers/douches en keukens/kookmogelijkheden.

 

Panden geschikt maken voor wonen

De gemeente onderzoekt diverse locaties. Zodra de Veiligheidsregio de check heeft gedaan op veiligheid en geschiktheid, moet bekeken worden of en zo ja hoe de panden ingericht kunnen worden voor wonen gedurende langere tijd. Verwacht wordt dat eind maart meer duidelijk is.