De Kieswijzer zorgt voor zeer ongewenste beïnvloeding van de lokale verkiezingen in Winterswijk. De Kieswijzer claimt dat deze ‘stemhulp’ het meest wordt geraadpleegd in Nederland. In de Kieswijzer (gemaakt door het bedrijf Citisens en actief gepromoot door verschillende DPG Media) zijn de standpunten van de lokale partijen Morgen en de blanco Lijst Heming niet opgenomen. Door deze keuze veroorzaakt de Kieswijzer een ongelijk speelveld, waardoor het de uitslag van de verkiezingen voor de Winterswijkse gemeenteraad beïnvloedt.

Morgen eist daarom dat de Kieswijzer onmiddellijk offline wordt gezet voor de gemeente

Winterswijk. Lijsttrekker André van Nijkerken: “Wij hebben onze partij keurig op tijd opgericht en aangemeld en ons partijprogramma was ruim op tijd klaar, maar wij zijn op geen enkele wijze
benaderd door Citisens”. Het bedrijf ProDemos, die een andere keuzehulp (Stemwijzer) voor kiezers online heeft staan, heeft Morgen en ook de blanco Lijst Heming wel keurig bevraagd en opgenomen in de Stemwijzer. Het organiserende bedrijf Citisens is door Morgen geïnformeerd en weet van het bestaan van Morgen en van de lijst Heming, maar heeft verder geen enkele moeite gedaan om de standpunten van beide partijen op te nemen in de Kieswijzer. Mensen die gebruik maken van de Kieswijzer krijgen daardoor geen beeld van twee van de acht partijen die meedoen aan de verkiezingen in Winterswijk.

Morgen en Lijst Heming komen dus ook niet naar voren in het uiteindelijke stemadvies dat mensen krijgen op basis van de Kieswijzer. Morgen vindt dit volstrekt onaanvaardbaar. Van Nijkerken: “Dit is een ernstige vorm van het creëren van een ongelijk speelveld voor de verkiezingen in Winterswijk. Door de kiezer informatie te onthouden over 25% van de deelnemende Winterswijkse partijen en die niet mee te nemen in het stemadvies, zet Citisens de bijl aan de wortel van onze democratie. Dat nemen wij zeer hoog op”. Morgen heeft in de afgelopen dagen op allerlei manieren geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf Citisens, dat verantwoordelijk is voor de Kieswijzer, maar Citisens reageert nergens op.

Morgen heeft zich vervolgens gewend tot de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord. Hij heeft zijn zorgen overgebracht aan DPG Media, maar ook daarop is geen reactie gekomen waaruit blijkt dat de Kieswijzer op zeer korte termijn zal worden aangepast.” Morgen gaat daarom vandaag bij de Kiesraad melding maken van ongeregeldheden in de aanloop naar de lokale verkiezingen in Winterswijk.

 

Volgens Citisens Heeft de Burgemeester gisteren antwoord gehad op zijn mail. Verder bericht Citisens de redactie van RTV Slingeland het volgende:

De betreffende partijen (Morgen en blanco Lijst Heming) zijn, net als de andere partijen, per mail door ons uitgenodigd om zich te positioneren op de stellingen. Dat was op 8 februari jl. Zij hebben daar geen gehoor aan gegeven, en dat vinden wij erg jammer. Maar zonder die positionering op de stellingen, konden wij hen helaas niet opnemen in de stemhulp. Immers: wij bepalen niet de standpunten van de partijen op de stellingen, die moeten zij zelf in de tool invullen.

Wij hebben als lijn dat na het verstrijken van de deadline we geen partijen meer toevoegen. Het geeft immers een strategisch voordeel om eerst de posities van andere partijen te kunnen zien alvorens jij jezelf positioneert.