oostgelrelogo

Het bedrijf MAREL in Lichtenvoorde heeft groeiplannen voor de toekomst. Uitbreiding op de huidige zichtlocatie in de oksel van de N18 en de N313 is moeilijk. Het bedrijf ziet goede mogelijkheden in een locatie op Bedrijvenpark Laarberg.

 

Het bedrijf heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen met moderne en professionele productiemiddelen waarbij innovatie hoog in het vaandel staat. Het vraagt veel aanpassingen op de huidige locatie; een nieuwe locatie wordt daarom overwogen. Vanwege de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat de fabriek en het kantoor samen blijven. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtpunt voor MAREL. Het bedrijf streeft naar het realiseren van energie neutrale gebouwen met veel groen.

 

Behoud werkgelegenheid voor Oost Gelre

Het college van B&W wil medewerking verlenen aan de verplaatsing van het bedrijf. Het presidium (overleg van burgemeester en fractievoorzitters) zal gevraagd worden of zij hiervoor een verklaring van geen bedenkingen kunnen afgeven. Het is belangrijk dat de werkgelegenheid die MAREL biedt, behouden blijft voor Oost Gelre. Op dit moment zijn er 640 medewerkers werkzaam op de locatie in Lichtenvoorde.

 

Mogelijk achterblijvende locatie in Lichtenvoorde

Op het moment dat MAREL na de onderzoeksfase besluit om vanuit Lichtenvoorde naar Laarberg te vertrekken komt er een groot perceel te koop in de oksel van de N18 en N313. Op dit moment wordt gewerkt aan een visie op bedrijventerreinen in Oost Gelre. Ter voorbereiding op deze visie wordt een inventarisatie gemaakt van het bestaande bedrijventerrein. Het mogelijk vrijkomen van dit perceel wordt daarin meegenomen.