arrivatrain

De verkenning naar de RegioExpres is afgerond en het voorkeursalternatief voor de inpassing voor het tweede spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de eerste fase van de planuitwerking voor de RegioExpres om zo de vaart erin te houden. Provinciale Staten bespraken het voorstel. Het voorstel kreeg veel steun, suggesties  in het bijzonder voor de lobby naar Den Haag en wat kritische kanttekeningen.

Jan van der Meer gedeputeerde ov: “Ik ben heel blij met de steun van Provinciale Staten voor de RegioExpres. Het is van groot belang dat deze sneltrein naar de Achterhoek er gaat komen. De inbreng van bestuurders uit de Achterhoek maakte dat nog eens nadrukkelijk duidelijk.

Steun maar ook Provinciale Staten kijkt naar Rijk voor financieringProvincie Gelderland start de eerste fase van de planuitwerking voor de RegioExpres om zo de vaart erin te houden. Het spoorwegnet is van het Rijk. De provincie Gelderland heeft tot nu toe € 30 miljoen gereserveerd. Maar de provincie kijkt nadrukkelijk naar het Rijk voor de financiering van deze verbetering van de verbinding tussen de regio Achterhoek, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Randstad. Op de provinciale begroting is nog geen geld gereserveerd voor de daadwerkelijke uitvoering. Een bedrag is mede afhankelijk van de toezegging van het Rijk en de besluitvorming in Provinciale Staten. De verwachting is dat in 2022 meer duidelijkheid hierover komt. Dat is ook in het belang van de bewoners.

Jan van der Meer: “Als het Rijk deze kans pakt om echt wat te doen aan het verbeteren van Achterhoek/Arnhem/Randstad dan kan al in deze kabinetsperiode de schop in de  grond”

PlanningDe 1e fase van de planuitwerking gaat naar verwachting 1 jaar duren. Dan moet ook meer duidelijkheid zijn over de noodzakelijke investeringen vanuit het Rijk. Dan is ook van groot belang voor de bewoners die aan het spoor wonen

VoorkeursalternatiefOm de RegioExpres te kunnen rijden is dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem-De Huet nodig. Het nieuwe spoor is gepland aan de zuidzijde van het bestaande spoor. Enige uitzondering hierop vormt het traject tussen station Didam en de overweg Zandweg. Hier zal het nieuwe spoor deels aan de noordzijde komen. In totaal worden 11 overwegen veiliger gemaakt. De opbrengst uit de participatie van inwoners en andere belanghebbenden bij de planvorming heeft een belangrijke rol gespeeld. Zo is het voorkeursalternatief voor de aanpassingen aan de overwegen Beekseweg en Notenstraatje gebaseerd op schetsen van omwonenden. Voor station Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland. Achter station Doetinchem De Huet gaat het aantal sporen terug van 2 naar 1. Hierdoor hoeft er geen nieuwe spoorbrug gebouwd te worden over de Oude IJssel.