Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de ‘Uiteindelijk Belanghebbenden’ zijn bij al die vrijwilligersorganisaties. Of ze nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro hebben, maakt de Rijksoverheid helemaal niets uit.
Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk ook aan die complexe AVG (privacywetgeving) of de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), of de BTW voor denksportverenigingen. Dat komt bovenop alle vragen die vrijwilligersorganisaties krijgen van banken omdat er een kans ze geld wit wassen of terrorisme financieren! Om deze groeiende brei aan regels tegen te gaan, zijn een aantal organisaties een petitie gestart: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. De is te vinden op https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl
Veel van de wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Wat is er wit te wassen, te frauderen of aan terrorisme te financieren als je nauwelijks budget hebt of als de leden van de vereniging elk jaar een keurige verantwoording te zien krijgen? En bestuursleden staan toch al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Aan al die extra regels zijn vrijwilligers in besturen een hoop tijd én geld kwijt, terwijl wie kwaad wil toch zijn gang gaat. Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor de vrijwilligers zelf, maar nog meer voor de lokale samenleving.
Ervaar je dat ook zo?
Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen: https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl
In de petitie vragen de opstellers de Rijksoverheid:
  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.