De inwoners van het buitengebied willen graag weten wat ze met hun stem op 16 maart ‘in huis halen’. Voor de debatmiddag zijn alle partijen die meedoen aan de verkiezing in Winterswijk uitgenodigd. De aanwezige lijsttrekkers gaan onder leiding van de ervaren dagvoorzitter Erik Hagelstein in debat over de stellingen die de organisatoren voorbereid hebben.

De kunst is om duidelijk te krijgen wat ze echt denken en na de verkiezing gaan doen! Politiek correcte meningen zijn er genoeg maar voegen weinig toe.

Ideeën en meningen mogen verschillen, graag zelfs, en daarmee wordt het de kiezers duidelijk welke keuze hen wel of niet aantrekt. Wat we willen bereiken is een inhoudelijk pittige uitwisseling waarin met respect voor elkaar gesproken en geluisterd wordt. Politici kunnen zich ook daarmee positief of negatief onderscheiden en kiezers merken dat!

Er spelen veel en belangrijke thema’s voor de toekomst van het buitengebied. Neem de veranderingen in de landbouw rondom stikstof, natuur en biodiversiteit, de omgevingsvisie met gevolgen voor mogelijkheden op erven, wel of geen industrie, bebouwing en zonneparken, wel of geen uitbreiden recreatie, participatie, de energietransitie en behoud van het landschap.

Bij al deze thema’s is het razend belangrijk hoe de lokale politiek hier over denkt, hoe ze er mee omgaat en hoe ze op een goede manier de burgers er bij betrekt.

De organisatie is in handen van drie samenwerkende belangenverenigingen: BSV Buurtschappen Samen Vooruit, LTO de agrarische sector en OBW de ondernemers in het buitengebied. Ze nodigen ieder van harte uit en hopen dat het een vruchtbare middag wordt.

Praktisch: Zaterdag 26 februari, 14.00 uur, Verenigingsgebouw Emma, Raetmansweg 10 Ratum. Vragen: info@bsv-winterswijk.nl

Informatie: www.buurtschappenwinterswijk.nl

Aanmelden verplicht: Vanwege coronaregels is aanmelden verplicht, meldt u aan via: info@bsv-winterswijk.nl Neem ook uw coronapas en legitimatie mee.