De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters, alleenwonenden en doorstromers. Met een woonfonds wil provincie Gelderland de bouw van betaalbare woningen versnellen en starters meer kans op een woning geven. Samen met Stichting Koopsmarter gaat de provincie dit jaar in twee gemeenten van start. Provinciale Staten hebben hier vandaag mee ingestemd.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Er dreigt een woonkloof te ontstaan tussen mensen die wel en geen huis hebben. Met het Woonfonds willen we die kloof dichten en starters in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning geven.’

Versnellen

Woningbouw is duur. Een woningbouwproject kan vastlopen vanwege de hoge grondprijs, de hoge kosten aan bouwmaterialen of de gemeente wil meer betaalbare woningen dan de projectontwikkelaar voor de prijs kan bouwen. Met het Woonfonds trekken we bouwprojecten los die vastzitten op betaalbaarheid. Hiermee versnellen we de bouw van betaalbare woningen in Gelderland.

Erfpacht

Het Woonfonds is een erfpachtconstructie en heeft als doel het kopen van een woning betaalbaar te maken voor starters en doorstromers. Daarmee stimuleren we de doorstroming vanuit (sociale) huur naar koopwoningen, waardoor deze huurwoningen weer vrijkomen voor anderen. Hiervoor werkt de provincie samen met Stichting Koopsmarter. De koper koopt het huis, de stichting de grond en de provincie en de gemeente staan garant voor de lening voor de grondaankoop..

Hoe werkt het?

Met het Woonfonds koopt Stichting Koopsmarter de grond van woning. De koper hoeft alleen de woning te betalen. Hierdoor kunnen starters woningen kopen die nu te duur voor ze zijn. Bij de verkoop van de woning delen de verkoper en het fonds in de winst of het verlies. Het fonds zet het geld weer voor een nieuwe woning. De provincie en de gemeente staan garant voor de lening voor de grondaankoop en maken afspraken over het aantal betaalbare woningen en andere voorwaarden zoals een zelfbewoningsplicht.

Twee Pilots

Dit jaar voert de provincie met Stichting Koopsmarter twee pilotprojecten uit met het Woonfonds. Hiervoor zijn we met meerdere gemeenten in gesprek. Als de pilots succesvol zijn willen we het Woonfonds in heel Gelderland inzetten. Provinciale Staten nemen daarover in het voorjaar van 2023 een besluit.

Woningen steeds duurder

Er is in Gelderland een groeiend tekort aan betaalbare woningen. De huizenprijzen blijven stijgen waardoor het voor mensen met een laag tot middeninkomen steeds moeilijker wordt om een betaalbaar huis te vinden. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is gestegen tot meer dan 400.000 euro. Meer dan de meeste starters kunnen lenen.

Peter Kerris: ‘Met het Woonfonds geven we starters een duwtje in de rug, waarmee ze die woningen wel kunnen kopen. Dat is hard nodig, want iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven zijn hoofd!’