Gelderland heeft er twee nieuwe sociale innovatie pioniers bij. Vrijdag 21 januari reikt gedeputeerde Peter Kerris bij Hittech Bihca in Winterswijk de certificaten uit aan Ertug Kosmaci van Sancount (Nijmegen) en Joost van Lindert van Cato Composities (Rheden). Als koplopers in sociale innovatie maken zij andere bedrijven bewust van de noodzaak om meer te investeren in training, scholing en nieuwe manieren van samenwerken. Koen Mentink van Hittech Bihca al langer actief als sociale innovatie pionier in Gelderland.

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De nieuwe pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.’

Slim (samen) werken

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van bedrijven is steeds meer afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden  zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en innovatiehubs waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Sociale innovatie loont

Er zijn de afgelopen 2 jaar 9 sociale innovatie pioniers benoemd in Gelderland, waaronder Koen Mentink van Hittech Bihca in Winterswijk. Ze laten zien dat dat bedrijven die investeren in sociale innovatie succesvoller en vernieuwender zijn. Met meer tevreden medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat sociale innovatie voor 75% het succes van bedrijven bepaald, terwijl dat voor technologische innovatie slechts 25% is.

Te weinig tijd en geld

Uit onderzoek is gebleken dat veel werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Provincie Gelderland stelt regelmatig regelingen open waarmee we bedrijven een duwtje in de rug geven om werk te maken van scholing, samenwerking en nieuwe organisatievormen.

Meer info over de Sociale Innovatie Pioniers:

https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/2135958.aspx?t=Wat-je-moet-weten-over-Sociale-Innovatie-en-de-Gelderse-pioniers