Onlangs heeft de gemeente Aalten een kerkenvisie opgesteld. Onderdeel daarvan is een ‘kerkenpaspoort’ waarin iedere kerk, synagoge en moskee wordt beoordeeld op historische waarde. Opvallend is dat twee kerken, De Goede Herderkerk in Dinxperlo en de Zuiderkerk in Aalten, erg hoog scoren terwijl ze geen monumentale status hebben. Alexander van der Graaff van D66: “Volgens ons vraagt deze beoordeling om een hogere bescherming van dit gaaf bewaarde naoorlogse erfgoed.”

D66 vindt dat ook deze kerken, gezien hun historische waarde én hun uitstraling en herkenbaarheid in de gemeente, voor de toekomst behouden en beschermd moeten worden. Deze twee naoorlogse kerken worden op erfgoedwaarde hoger beoordeeld dan andere monumentale kerken in de gemeente Aalten, zoals bijvoorbeeld de Synagoge en Westerkerk in Aalten, de Heurnse kerk, de Rietstap in Dinxperlo en de Koppelkerk in Bredevoort. Daarom dient de partij tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari samen met HMV hierover een voorstel in. Hierin wordt gevraagd om “te onderzoeken op welke manier De Goede Herderkerk in Dinxperlo en de Zuiderkerk in Aalten een gemeentelijke monumentale status kunnen krijgen.”

Overleg over status

“D66 en HMV vragen niet om het direct monumentaal maken van de kerken, maar om met de kerkeigenaren te overleggen of en op welke manier we dit kunnen bereiken”, licht Van der Graaff toe. “Door van beide kerken een monument te maken, kunnen ze beter beschermd en behouden worden. Ook komen de kerken dan in aanmerking voor monumentensubsidie voor onderhoud. Het parochiebestuur heeft aangekondigd dat De Goede Herderkerk in april gaat sluiten, bescherming als monument is dus heel actueel.” Dinsdag 25 januari zal blijken of andere partijen zich ook in dit voorstel kunnen vinden.

Kerkenpaspoort

In het kerkenpaspoort worden beide kerken als volgt beschreven:

‘De Goede Herderkerk te Dinxperlo is een functionalistisch kerkgebouw uit 1965-1966. Architect H.A. Knoop was zowel verantwoordelijk voor het exterieur als een groot deel van het interieur. Het kerkgebouw is met haar hoge en ranke kerktoren een karakteristieke landmark voor de gelijktijdig tot stand gekomen uitbreidingswijk. De functionalistische architectuur, de typologisch zeldzame vijfzijdige centraalbouw en het kerkinterieur zijn gaaf bewaard. De kerk en haar interieur getuigen van de kerkhervormingen naar aanleiding van het Tweede Vaticaanse Concilie. De kerk is daarmee een karakteristiek en in de regio belangrijk voorbeeld van moderne naoorlogse kerkarchitectuur. De Goede Herderkerk heeft een hoge cultuurhistorische waarde.’

‘De Zuiderkerk te Aalten is een zaalkerk in functionalistische stijl uit 1963 naar ontwerp van de Aaltense architect Wim van der Zee. De kerk staat in een naoorlogse uitbreidingswijk ten zuidoosten van de dorpskern van Aalten. De open kerktoren en het hoog opgaande doosachtige volume van de kerkruimte op het open kerkterrein heeft een karakteristiek voorkomen binnen de wijk. Het exterieur en het interieur van de modernistisch vormgegeven kerk zijn zeer gaaf bewaard en herkenbaar als functionalistisch kerkensemble uit de jaren zestig.’