Hoewel het voor de buitenstaander nauwelijks zichtbaar is, zijn de ontwikkelingen van de Stadsboerderij aan de Tuberweg in volle gang. Zo worden er momenteel volop plantjes gepoot en wordt de grond geschikt gemaakt voor de productie van duurzaam geproduceerde eetbare producten. De Stadsboerderij brengt straks producten voort, die van waarde zijn voor de burger. Naast op duurzame wijze geproduceerde eetbare producten zijn dat ook vaak andere waarden zoals zorg voor biodiversiteit, een gezonde bodem of het voorkomen van klimaatverandering. Ook sociale waarden zoals het vormen van een duurzame lokale gemeenschap, het bieden van zinvolle werkgelegenheid en het voor burgers toegankelijk maken van het boerenland.

Er zal gekozen worden voor de productie van producten van producenten met een duurzame bedrijfsvoering. De pioniers hebben momenteel behoefte aan gebruikte meubels en lampen. In de toekomst zullen hier vrijwilligers en inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dag invulling vinden. Om ieder dan ook van gereedschap te voorzien heeft men behoefte aan divers tuingereedschap. Dit varieert van freesmachines tot harken, schoppen, bezems enz. enz. Iedereen die iets heeft staan kan zich melden bij info@winterswijkdoet.nl