Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de techniek in Gelderland. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen aan de kant die werk zoeken. Met steun van provincie Gelderland brengt de Technohub Inclusieve Technologie (TINT) mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar passend werk in de maakindustrie door ze om- en bij te scholen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Er staan 1 miljoen mensen aan de kant terwijl het tekort aan vakmensen toeneemt. Door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt op te leiden geeft TINT ze weer een kans op baan en dringen we de tekorten terug. We hebben alle talent nodig voor de uitdagingen van morgen.’

TINT

De Technohub Inclusieve Technologie Gelderland (TINT Gelderland) is een initiatief van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt en The Funding Company. Het project brengt kennis over nieuwe technologieën, onderwijs, bedrijfsleven en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt samen. Door onbenut arbeidspotentieel te benutten v dringt TINT de tekorten aan vakmensen terug en geeft het mensen met een achterstand weer een kans op een baan.

Inclusief

TINT Gelderland creëert en faciliteert een omgeving waar mensen met een achterstand worden opgeleid om te werken met innovatieve technologie. Een leeromgeving die inspeelt op talent, interesse en motivatie van de deelnemers. Ze sluiten hierbij aan bij bestaande techhubs en leerplekken zoals het NewTechPark in Apeldoorn. De komende 3 jaar wil TINT 1000 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt opleiden voor een baan in de maakindustrie.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Provincie Gelderland zet  160.000 euro in voor het TINT project vanuit het programma Onderwijs & Arbeidsmarkt. Hiermee wil de provincie de tekorten op de arbeidsmarkt tegen gaan door in te zetten op het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van werkgevers, onderwijs en werknemers.