Bij het GrensInfoPunt van de EUERGIO kan iedereen terecht met vragen over wonen, werken en studeren aan de andere kant van de grens. Voor vragen kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op de website www.grensinfopunt.eu.

Op 12 januari is er van 09.45 – 16.30 uur een speciaal digitaal spreekuur gericht op kinderen in grensoverschrijdende situaties. Een speciaal spreekuur voor grensgangers met vragen over Kinderbijslag, Kindgebonden Budget, Ouderschapsverlof, Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld en Elternzeit.

 

Het is soms niet eenvoudig om uit te zoeken waar je recht op hebt als je in het ene land woont en in het andere land werkt. Hoe zit het dan met je rechten op Kinderbijslag in Nederland of Elterngeld in Duitsland? Wordt het Kindgebonden Budget uit Nederland gekort op Duits Kindergeld? Zeker met de kleine geboortegolf in verband met de coronapandemie, geen overbodige luxe om goed op de hoogte te zijn van de verschillende regels.

Aan dit spreekuur nemen experts van verschillende instanties deel die ervaring hebben met grensoverschrijdende situaties: Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken), Elterngeldstelle, Familienkasse Rheinland Pfalz (verantwoordelijk voor Nederland), het team Kinderzuschlag en een adviseur van het GrensInfoPunt.

 

Grensgangers met vragen over deze onderwerpen krijgen de gelegenheid om individueel hun vragen aan de experts voor te leggen en kunnen hiervoor een afspraak maken via een email aan spreekuur@euregio.eu

 

Voor vragen over andere onderwerpen kunt u gebruik maken van het online contactformulier op www.grensinfopunt.eu