Door de sluiting van Signify dreigt er ook een einde te komen aan het blazen van de stoomfluit op oudejaarsdag. Een ruim 100 jarige Winterswijkse traditie waarmee na het beëindigen van de werkzaamheden het jaar symbolisch wordt afgesloten. Niet alleen om letterlijk de druk van de ketel te halen, maar ook om even stil te staan bij het voorbije jaar en te denken aan diegenen die in dat jaar overleden zijn.

Deze traditie die haar oorsprong vindt in het rijke Winterswijkse textielverleden is vooral bekend van de Fa. Meijerink. Vervolgens is deze via Philips Lighting uiteindelijk bij Signify terecht gekomen en behoort inmiddels tot ons immaterieel erfgoed.

CDA Raadslid Steven Vuijk vindt dat wij ons industriële verleden in ere moeten houden en heeft daarom een motie ingediend waarin wij het college oproepen te inventariseren welke Winterswijkse onderneming, museumstichting of vereniging deze traditie wil en kan voortzetten. Ook vragen wij het college om aan een mogelijke voortzetting alle benodigde medewerking te verlenen.

Wij hebben alle fracties gevraagd om deze motie te ondersteunen en mede in te dienen.